Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Visie

Hoger opgeleide verpleegkundigen en vroedvrouwen vervullen sleutelrollen in de gezondheidszorg en staan voor de uitdaging om elk individu de best mogelijke zorg te bieden. Naast demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, geven medische en technologische vooruitgang aanleiding tot belangrijke vraagstukken voor de toekomst van de zorg. Deze ontwikkelingen vragen om meer nadruk op preventie, om innovatieve zorgmodellen, meer efficiëntie in de zorg en ethische reflectie. Daarnaast zal zorg steeds meer persoonsgericht, langdurig, extramuraal en op levenskwaliteit gericht zijn, waarvoor specifieke competenties noodzakelijk zijn.

Om hun professionaliteit en leidende rol in de gezondheidszorg te kunnen maximaliseren, is het essentieel dat verpleegkundigen en vroedvrouwen goed worden toegerust voor het bieden van innovatieve en op wetenschap gebaseerde antwoorden voor de zorg van morgen. Wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs dat hun expertise en leiderschap voedt, is hiervoor onontbeerlijk. Innovatie in de zorg vereist bovendien een wisselwerking tussen onderzoek en praktijk, waarin verpleegkundigen en vroedvrouwen interdisciplinair en sectoroverstijgend samenwerken.