Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

ZAP-vacature Gezondheidscommunicatie bij Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg

(ref. ZAP-2021-108)

Aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven is een voltijds ambt vacant in het zelfstandig academisch personeel binnen het domein van de gezondheidscommunicatie. Het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg doet onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van gezondheidszorg. Onder haar leden bevinden zich experten vanuit een brede waaier aan academische disciplines: ziektepreventie, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering, kwaliteitszorg, gezondheidszorgbeleid, bioethiek, gezondheidsrecht, gezondheidseconomie, gezondheidscommunicatie, biostatistiek, epidemiologie, geriatrie en gerontologie, verpleeg- en vroedkunde, urgentiegeneeskunde en huisartsgeneeskunde. Leden van het Departement verrichten interdisciplinair toponderzoek met een grote impact op nationaal en internationaal niveau. Verder staan zij in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in verschillende opleidingsdomeinen. Daarnaast voorzien zij professionals en instellingen uit de gezondheidssector van inzichten, concepten en technieken die hen moeten toelaten om optimaal in te spelen op de noden en verwachtingen van de patiënt en de samenleving op het gebied van gezondheidzorg. Bovendien trachten ze de samenwerking met de klinische geneeskunde en onderzoek te verbeteren en zijn ze nauw betrokken bij nationale en internationale partnerschappen. Het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg biedt een dynamische onderzoekscontext die ruimte biedt voor interdisciplinaire samenwerking.

Website van de eenheid

Opdracht
 
Onderzoek
 • U bent een ambitieuze, internationaal georiënteerde onderzoeker binnen het domein van de gezondheidscommunicatie. U verricht onderzoek gericht op het domein van de communicatie tussen patiënten en zorgverleners (shared decision-making), patiënten participatie (patient and public involvement), digitale (gezondheids)geletterdheid en het versterken van de rol en de positie van de patiënt in de gezondheidszorg. U verricht onderzoek naar de communicatieprocessen binnen diverse contexten, zoals de eerstelijnszorg (huisartsgeneeskunde, tandartsen, preventiediensten), specialistische zorg, de volksgezondheid of de welzijnssector.
 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma binnen de gezondheidscommunicatie, publiceert in internationale tijdschriften, verwerft onderzoeksfinanciering, en ontwikkelt samenwerkingsverbanden binnen en buiten het departement, net als op nationaal en internationaal vlak.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de reputatie van de KU Leuven en het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg.
 
Onderwijs
 • U zal een lesopdracht vervullen binnen de faculteit geneeskunde van de KU Leuven. U hebt een leidinggevende, coördinerende en inspirerende rol in de uitbouw van de communicatielijn in verschillende curricula.
 • U verleent onderwijs aan verschillende basisopleidingen (bvb. geneeskunde, tandheelkunde) en master na master opleidingen (bvb. specialistische geneeskunde, huisartsgeneeskunde).
 • U ontwikkelt ervaringsgericht leren en maakt gebruik van innovaties in het onderwijs. 
 • U coacht en begeleidt medische experten die als collega trainer opleidingsonderdelen rond communicatie begeleiden.
 • U begeleidt zowel masterthesissen, master na master thesissen als doctoraatsthesissen. 
 • Uw onderwijs beantwoordt aan de eisen die aan academische opleidingen worden gesteld op het vlak van niveau, oriëntatie en academische gerichtheid en sluit aan bij het onderwijsconcept van de KU Leuven. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel is vanzelfsprekend. 
 
Dienstverlening
 • U verleent wetenschappelijke dienstverlenende activiteiten met betrekking tot gezondheidscommunicatie.
 • U neemt op termijn beleidsverantwoordelijkheden op binnen de KU Leuven en draagt bij aan de nationale en internationale zichtbaarheid van het departement.
 • U ontwikkelt een netwerk van contacten binnen het Vlaamse zorglandschap die een meerwaarde vormen op vlak van onderzoek en/of onderwijs.
Profiel
 • De kandidaten dienen bij voorkeur houder te zijn van een basisopleiding in de humane wetenschappen en een doctoraatsdiploma.
 • Er wordt van de kandidaten verwacht dat zij een belangrijke en aantoonbare onderzoekservaring opgebouwd hebben in een of meerdere thema’s binnen het domein van de gezondheidscommunicatie. De onderzoekskwaliteit moet blijken uit recente publicaties in internationale tijdschriften en ervaring met het schrijven van projectaanvragen. Internationale onderzoekservaring is een pluspunt.
 • U hebt sterke didactische vaardigheden en beschikt bij voorkeur over aantoonbare onderwijservaring. U beschikt over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden en u bent een teamspeler.
 • Uw gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Een zeer goede kennis van het Nederlands is een vereiste gegeven de Nederlandstalige onderwijsopdracht. Als u bij aanwerving onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk Engels te verwerven (ERK niveau C1).
 
Aanbod
 • We bieden voltijdse academische aanstelling in een intellectueel uitdagende omgeving aan. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau.
 • U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar. Nadien worden ze, bij een positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.
 • Aan mandaathouders van externe postdoctorale beurzen kan gevraagd worden om eerst hun mandaat te beëindigen.
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.
 
Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Pascal Borry, tel.: +32 16 37 95 17, mail: pascal.borry@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

 

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

 

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/02/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Meer vactures

Heilig Hart Leuven zoekt een verpleegkundig ziekenhuishygiënist

Heilig Hart Leuven zoekt verpleegkundige voor het Geriatrisch Support Team

Aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven is een voltijds ambt vacant in het zelfstandig academisch personeel binnen het domein van de gezondheidscommunicatie. Het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg doet onderzoek naar de maatschappelijke aspecten van gezondheidszorg. Onder haar leden bevinden zich experten vanuit een brede waaier aan academische disciplines: ziektepreventie, gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering, kwaliteitszorg, gezondheidszorgbeleid, bioethiek, gezondheidsrecht, gezondheidseconomie, gezondheidscommunicatie, biostatistiek, epidemiologie, geriatrie en gerontologie, verpleeg- en vroedkunde, urgentiegeneeskunde en huisartsgeneeskunde. Leden van het Departement verrichten interdisciplinair toponderzoek met een grote impact op nationaal en internationaal niveau. Verder staan zij in voor kwalitatief hoogstaand onderwijs in verschillende opleidingsdomeinen. Daarnaast voorzien zij professionals en instellingen uit de gezondheidssector van inzichten, concepten en technieken die hen moeten toelaten om optimaal in te spelen op de noden en verwachtingen van de patiënt en de samenleving op het gebied van gezondheidzorg. Bovendien trachten ze de samenwerking met de klinische geneeskunde en onderzoek te verbeteren en zijn ze nauw betrokken bij nationale en internationale partnerschappen. Het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg biedt een dynamische onderzoekscontext die ruimte biedt voor interdisciplinaire samenwerking.

Website van de eenheid

Opdracht
 
Onderzoek
 • U bent een ambitieuze, internationaal georiënteerde onderzoeker binnen het domein van de gezondheidscommunicatie. U verricht onderzoek gericht op het domein van de communicatie tussen patiënten en zorgverleners (shared decision-making), patiënten participatie (patient and public involvement), digitale (gezondheids)geletterdheid en het versterken van de rol en de positie van de patiënt in de gezondheidszorg. U verricht onderzoek naar de communicatieprocessen binnen diverse contexten, zoals de eerstelijnszorg (huisartsgeneeskunde, tandartsen, preventiediensten), specialistische zorg, de volksgezondheid of de welzijnssector.
 • U ontwikkelt een onderzoeksprogramma binnen de gezondheidscommunicatie, publiceert in internationale tijdschriften, verwerft onderzoeksfinanciering, en ontwikkelt samenwerkingsverbanden binnen en buiten het departement, net als op nationaal en internationaal vlak.
 • U streeft naar excellentie in uw onderzoek en levert zo een bijdrage aan de reputatie van de KU Leuven en het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg.
 
Onderwijs
 • U zal een lesopdracht vervullen binnen de faculteit geneeskunde van de KU Leuven. U hebt een leidinggevende, coördinerende en inspirerende rol in de uitbouw van de communicatielijn in verschillende curricula.
 • U verleent onderwijs aan verschillende basisopleidingen (bvb. geneeskunde, tandheelkunde) en master na master opleidingen (bvb. specialistische geneeskunde, huisartsgeneeskunde).
 • U ontwikkelt ervaringsgericht leren en maakt gebruik van innovaties in het onderwijs. 
 • U coacht en begeleidt medische experten die als collega trainer opleidingsonderdelen rond communicatie begeleiden.
 • U begeleidt zowel masterthesissen, master na master thesissen als doctoraatsthesissen. 
 • Uw onderwijs beantwoordt aan de eisen die aan academische opleidingen worden gesteld op het vlak van niveau, oriëntatie en academische gerichtheid en sluit aan bij het onderwijsconcept van de KU Leuven. Engagement voor de kwaliteit van de opleiding als geheel is vanzelfsprekend. 
 
Dienstverlening
 • U verleent wetenschappelijke dienstverlenende activiteiten met betrekking tot gezondheidscommunicatie.
 • U neemt op termijn beleidsverantwoordelijkheden op binnen de KU Leuven en draagt bij aan de nationale en internationale zichtbaarheid van het departement.
 • U ontwikkelt een netwerk van contacten binnen het Vlaamse zorglandschap die een meerwaarde vormen op vlak van onderzoek en/of onderwijs.
Profiel
 • De kandidaten dienen bij voorkeur houder te zijn van een basisopleiding in de humane wetenschappen en een doctoraatsdiploma.
 • Er wordt van de kandidaten verwacht dat zij een belangrijke en aantoonbare onderzoekservaring opgebouwd hebben in een of meerdere thema’s binnen het domein van de gezondheidscommunicatie. De onderzoekskwaliteit moet blijken uit recente publicaties in internationale tijdschriften en ervaring met het schrijven van projectaanvragen. Internationale onderzoekservaring is een pluspunt.
 • U hebt sterke didactische vaardigheden en beschikt bij voorkeur over aantoonbare onderwijservaring. U beschikt over de nodige communicatieve en organisatorische vaardigheden en u bent een teamspeler.
 • Uw gesproken en geschreven Engels is excellent. De bestuurstaal van de KU Leuven is het Nederlands. Een zeer goede kennis van het Nederlands is een vereiste gegeven de Nederlandstalige onderwijsopdracht. Als u bij aanwerving onvoldoende Nederlands kent, voorziet de KU Leuven in een opleidingsaanbod dat u moet toelaten om deel te nemen aan bestuursvergaderingen. Vooraleer u in het Nederlands of Engels doceert, wordt u de gelegenheid geboden om de daartoe vereiste kennis van het Nederlands respectievelijk Engels te verwerven (ERK niveau C1).
 
Aanbod
 • We bieden voltijdse academische aanstelling in een intellectueel uitdagende omgeving aan. De KU Leuven is een onderzoeksintensieve, internationaal georiënteerde universiteit die zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uitvoert. Zij is sterk inter- en multidisciplinair gericht en streeft naar internationale excellentie. Zij werkt hiervoor actief samen met haar onderzoekspartners in binnen- en buitenland. Haar studenten biedt ze een academische vorming aan die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek op hoog niveau.
 • U werkt in Leuven, een historische en tegelijk dynamische en levendige stad in het centrum van België, op twintig minuten afstand van Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie, en op minder dan twee uur van Parijs, Londen en Amsterdam.
 • Afhankelijk van uw dossier en kwalificaties wordt u aangesteld of benoemd in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel: docent, hoofddocent, hoogleraar of gewoon hoogleraar. Junior onderzoekers worden in principe aangesteld als docent tenure track voor een periode van 5 jaar. Nadien worden ze, bij een positieve evaluatie, vast benoemd als hoofddocent.
 • Aan mandaathouders van externe postdoctorale beurzen kan gevraagd worden om eerst hun mandaat te beëindigen.
 • De KU Leuven is goed uitgerust om buitenlandse professoren en hun familie te verwelkomen en biedt praktische ondersteuning op het gebied van immigratie en administratie, huisvesting, kinderopvang, Nederlands leren, partner loopbaancoaching, ... 
 • Om wetenschappelijke integratie en onderzoek in de eerste fase te faciliteren wordt een startfinanciering van 100.000 euro aangeboden aan nieuwe professoren, die geen substantiële andere financiering hebben en die minstens voor 50% aangeworven worden.
 
Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Pascal Borry, tel.: +32 16 37 95 17, mail: pascal.borry@kuleuven.be.Indien u problemen ondervindt bij het elektronisch solliciteren, kan u mailen naar solliciteren@kuleuven.be.

 

KU Leuven hecht veel belang aan wetenschappelijke integriteit, ethisch en integer handelen en zal u bij aanwerving vragen om ter zake een verklaring te ondertekenen.

 

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 28/02/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

">