Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

PhD positie ‘Flanders Nursing Home (FLANH) project’

(ref. BAP-2022-368)

Laatst aangepast : 26/05/2022

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de onderzoekseenheid ‘Gerontologie & Geriatrie’, een klinisch wetenschappelijke afdeling verbonden aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven. Meer informatie over de missie, de medewerkers en de projecten van de onderzoekseenheid kan je hier vinden: https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000630/. Wij zoeken een enthousiaste en competente onderzoeker (m/v/x) voor een voltijds (100%) doctoraatstraject binnen het FLANH project. FLANH is deel van de onderzoekslijn “Models and quality of healthcare for older persons”. In deze onderzoekslijn bestuderen we de organisatie, het effect en de implementatie van zorgmodellen voor oudere kwetsbare personen.

Project

De kwaliteit van zorg inwoonzorgcentra is al jaren een grote bezorgdheid. Bovendien maken slechtewerkomstandigheden in woonzorgcentra, zoals een hoge werkdruk, overbelasting ofbeperkte carrièremogelijkheden, het moeilijk om gekwalificeerde professionalsaan te werven en te behouden. Toch is er nog weinig bekend over belangrijkeorganisatorische variabelen, zoals personeelsbezetting, skill-mix, werkomgevingen rantsoenering van zorg, en hun relatie met de uitkomsten bij bewoners enzorgmedewerkers in woonzorgcentra. Het algemene doel van het FLANH project is daarom om een uitgebreid en diepgaand begrip te ontwikkelen van verbandentussen deze variabelen. FLANH is een multicenter, multi-methodsonderzoeksproject met cross-sectionele en longitudinale analyses op basis vansurvey- en BelRAI-gegevens aangevuld met kwalitatieve data van zorgmedewerkers,bewoners en mantelzorgers. FLANH wordt een vlaggenschip-project dat talrijke stakeholders en beleidsmakers zal ondersteunen bij het aanpakken van de noden in Vlaamse woonzorgcentra en bovendien zal het een benchmark vormen voor toekomstige interventie- en kwaliteitsverbeteringsprojecten.

Binnen het FLANH project zal je onder begeleiding en supervisie een eigen onderzoek opzetten, coördineren en volbrengen. Je koppelt aan dit onderzoek een doctoraatsverhandeling. Hiervoor voer je zelf literatuur- en veldonderzoek uit,waarin je zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens verzamelt en analyseert. Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden methet onderzoeksproject in het kader van je doctoraat. Je verkent het terrein vande gezondheidszorg en vervult een ambassadeursrol op nationaal en internationaal vlak door o.a. de onderzoeksresultaten wetenschappelijk te communiceren. Je brengt ook op een laagdrempelige manier kennis over naar de praktijk en het beleid.

Profiel

·      Je behaalde een master in één van de volgende domeinen: geneeskunde,verpleegkunde, management en beleid van de gezondheidszorg, psychologische en pedagogische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, sociale wetenschappen/sociaal werk.

·      Je hebt een bijzondere interesse in de gezondheidszorg en ouderenzorg

·      Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven

·      Je hebt een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief). Ervaring in onderzoek is een pluspunt.

·       Je bent bereid een doctoraat te maken

·      Je hebt een sterk analytisch vermogen en een kritische ingesteldheid die je kan toepassen in wetenschappelijk onderzoek

·      Je hebt sterke vaardigheden in projectmanagement

·      Je kan planmatig en zelfstandig werken, je hebt zin voor initiatief en je kan mensen enthousiasmeren (voor deelname aan onderzoek, voor input van expertise,voor overleg)

·      Je kan omgaan met veranderingen en kan je flexibel opstellen. Je probleemoplossendvermogen is groot.

·       Je bent een teamspeler.

·      Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling alsschriftelijk

Aanbod

·       Een uitdagende en afwisselende job in een afdeling met een belangrijke maatschappelijke impact

·       Een contract voor 100%, van bepaalde duur (start één jaar met kans op verlenging tot 4 jaar)

·       Mogelijkheid tot het bekomen van een PhDdiploma op basis van publicaties uit het FLANH project

·      Een degelijke wetenschappelijke opleiding in het domein van de gezondheidszorg

·       Als PhD student verbonden aan de KU Leuven,met een bursaal statuut (zie meer info: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/phd/phd-informatie#arbeidsvoorwaarden)

·       Nauwe samenwerking met een andere PhD student die sinds 1 oktober 2021 het FLANH project mee coördineert.

·       Startdatum: bij voorkeur 1 oktober 2022,maar kan in onderling overleg besproken worden

 
Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Mieke Deschodt, tel.: +32 16 37 76 92, mail: mieke.deschodt@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 5 juli via de online sollicitatietoepassing.

Applicaties worden in overweging genomen mits aanleveren van de volgende informatie:

·      Motivatiebrief (je motivatie, je doelstellingen,vaardigheden en ervaring)

·      CV

·      Diploma en scorelijsten van Masteropleiding(indien al beschikbaar)

·      Contactgegevens van referentiepersonen

·      Eventueel extra relevante informatie (bv.publicatiegegevens, masterproef)

 Je wordt persoonlijk gecontacteerd voor de selectiegesprekken.

 

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 05/07/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

Meer vactures

Functieprofiel: implementatiecoach voor actieonderzoek ‘Implementatie van het Zorgprogramma Laatste Levensdagen voor Woonzorgcentra’.

Kennismakingssessies verpleegkunde UZ Leuven

(ref. BAP-2022-368)

Laatst aangepast : 26/05/2022

Het onderzoek zal worden uitgevoerd aan de onderzoekseenheid ‘Gerontologie & Geriatrie’, een klinisch wetenschappelijke afdeling verbonden aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven. Meer informatie over de missie, de medewerkers en de projecten van de onderzoekseenheid kan je hier vinden: https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000687/50000630/. Wij zoeken een enthousiaste en competente onderzoeker (m/v/x) voor een voltijds (100%) doctoraatstraject binnen het FLANH project. FLANH is deel van de onderzoekslijn “Models and quality of healthcare for older persons”. In deze onderzoekslijn bestuderen we de organisatie, het effect en de implementatie van zorgmodellen voor oudere kwetsbare personen.

Project

De kwaliteit van zorg inwoonzorgcentra is al jaren een grote bezorgdheid. Bovendien maken slechtewerkomstandigheden in woonzorgcentra, zoals een hoge werkdruk, overbelasting ofbeperkte carrièremogelijkheden, het moeilijk om gekwalificeerde professionalsaan te werven en te behouden. Toch is er nog weinig bekend over belangrijkeorganisatorische variabelen, zoals personeelsbezetting, skill-mix, werkomgevingen rantsoenering van zorg, en hun relatie met de uitkomsten bij bewoners enzorgmedewerkers in woonzorgcentra. Het algemene doel van het FLANH project is daarom om een uitgebreid en diepgaand begrip te ontwikkelen van verbandentussen deze variabelen. FLANH is een multicenter, multi-methodsonderzoeksproject met cross-sectionele en longitudinale analyses op basis vansurvey- en BelRAI-gegevens aangevuld met kwalitatieve data van zorgmedewerkers,bewoners en mantelzorgers. FLANH wordt een vlaggenschip-project dat talrijke stakeholders en beleidsmakers zal ondersteunen bij het aanpakken van de noden in Vlaamse woonzorgcentra en bovendien zal het een benchmark vormen voor toekomstige interventie- en kwaliteitsverbeteringsprojecten.

Binnen het FLANH project zal je onder begeleiding en supervisie een eigen onderzoek opzetten, coördineren en volbrengen. Je koppelt aan dit onderzoek een doctoraatsverhandeling. Hiervoor voer je zelf literatuur- en veldonderzoek uit,waarin je zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens verzamelt en analyseert. Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden methet onderzoeksproject in het kader van je doctoraat. Je verkent het terrein vande gezondheidszorg en vervult een ambassadeursrol op nationaal en internationaal vlak door o.a. de onderzoeksresultaten wetenschappelijk te communiceren. Je brengt ook op een laagdrempelige manier kennis over naar de praktijk en het beleid.

Profiel

·      Je behaalde een master in één van de volgende domeinen: geneeskunde,verpleegkunde, management en beleid van de gezondheidszorg, psychologische en pedagogische wetenschappen, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, sociale wetenschappen/sociaal werk.

·      Je hebt een bijzondere interesse in de gezondheidszorg en ouderenzorg

·      Je hebt een uitstekende kennis van Nederlands en Engels, zowel gesproken als geschreven

·      Je hebt een sterke motivatie voor wetenschappelijk onderzoek (zowel kwalitatief als kwantitatief). Ervaring in onderzoek is een pluspunt.

·       Je bent bereid een doctoraat te maken

·      Je hebt een sterk analytisch vermogen en een kritische ingesteldheid die je kan toepassen in wetenschappelijk onderzoek

·      Je hebt sterke vaardigheden in projectmanagement

·      Je kan planmatig en zelfstandig werken, je hebt zin voor initiatief en je kan mensen enthousiasmeren (voor deelname aan onderzoek, voor input van expertise,voor overleg)

·      Je kan omgaan met veranderingen en kan je flexibel opstellen. Je probleemoplossendvermogen is groot.

·       Je bent een teamspeler.

·      Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling alsschriftelijk

Aanbod

·       Een uitdagende en afwisselende job in een afdeling met een belangrijke maatschappelijke impact

·       Een contract voor 100%, van bepaalde duur (start één jaar met kans op verlenging tot 4 jaar)

·       Mogelijkheid tot het bekomen van een PhDdiploma op basis van publicaties uit het FLANH project

·      Een degelijke wetenschappelijke opleiding in het domein van de gezondheidszorg

·       Als PhD student verbonden aan de KU Leuven,met een bursaal statuut (zie meer info: https://www.kuleuven.be/personeel/jobsite/phd/phd-informatie#arbeidsvoorwaarden)

·       Nauwe samenwerking met een andere PhD student die sinds 1 oktober 2021 het FLANH project mee coördineert.

·       Startdatum: bij voorkeur 1 oktober 2022,maar kan in onderling overleg besproken worden

 
Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij prof. dr. Mieke Deschodt, tel.: +32 16 37 76 92, mail: mieke.deschodt@kuleuven.be.

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 5 juli via de online sollicitatietoepassing.

Applicaties worden in overweging genomen mits aanleveren van de volgende informatie:

·      Motivatiebrief (je motivatie, je doelstellingen,vaardigheden en ervaring)

·      CV

·      Diploma en scorelijsten van Masteropleiding(indien al beschikbaar)

·      Contactgegevens van referentiepersonen

·      Eventueel extra relevante informatie (bv.publicatiegegevens, masterproef)

 Je wordt persoonlijk gecontacteerd voor de selectiegesprekken.

 

Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 05/07/2022 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.

">