Over AccentVV Ons team Contact Aanmelden EN

24 maart 2020, Verschillende locaties in Leuven

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen' - 2020

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen'

Eén op drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners.

Een val heeft vaak meerdere gevolgen, zowel fysiek (zoals fracturen en hoofdtrauma’s) als psychosociaal (zoals valangst, sociale isolatie en depressie). Dit alles leidt tot hoge kosten, zowel voor de oudere als voor de maatschappij. Een goede kennis en vaardigheden omtrent diverse preventiemaatregelen en implementatiestrategieën zijn nodig om het aantal valincidenten en valletsels in de praktijk te verminderen.

1     Doel

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 voor de derde keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie-interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

2     Profiel

Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’:

>  volgt de ‘verplichte’ intervisiemomenten (noodzakelijk voor de geldigheid van het getuigschift ‘Expert valpreventie bij ouderen’);

> is bereid om ‘optionele’ intervisiemomenten of verdiepingmodules te volgen;

> houdt een overzicht bij van gegeven interne en externe vormingen en andere initiatieven rond valpreventie (zoals geschreven artikels, adviesvragen, ontwikkelde materialen en projecten).

3     Doelgroep en voorwaarden tot deelname

De opleiding richt zich op professionele zorgverleners in de eerstelijnszorg die in aanraking komen met ouderen in de thuissetting en/of woonzorgcentra (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, apothekers en maatschappelijk werkers; alsook kwaliteitscoördinatoren). Indien u twijfelt of uw profiel past binnen deze opleiding, raden wij aan contact op te nemen met het EVV alvorens u in te schrijven.

Door het interactieve karakter van de opleiding verwachten we van de cursist:

4     Programma

Dag 1 - Dinsdag 24 maart 2020: 9u00-17u00

Tijdens de eerste dag maken we kennis met elkaar, elkaars werkplek en motivatie om ‘Expert valpreventie bij ouderen’ te worden. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen wordt voorgesteld. Van daaruit blikken we verder naar de volledige opleiding en de opdrachten die hieraan verbonden zijn.

Om het steeds toenemend aantal valincidenten te voorkomen, dient er meer ingezet te worden op de implementatie van de algemene preventieve maatregelen. We brengen de valproblematiek in kaart en bespreken algemene preventiemaatregelen, zoals gezonde voeding en lichaamsbeweging. Bovendien maken we duidelijk wat de beste methodes zijn om te screenen naar valrisico, m.a.w. een verhoogd valrisico vast te stellen bij ouderen in de thuissetting en woonzorgcentra. Nadien verdiepen we ons in het evalueren van de verschillende valrisicofactoren.

 

Dag 2 - Dinsdag 2 juni 2020: 9u00-17u00

Tijdens deze dag passen we de screening en evaluatie toe in de eigen praktijkwerking. De voorbereide casussen van iedere deelnemer worden aan elkaar voorgesteld en in groep bediscussieerd. Dit heeft als doel breder inzicht te krijgen in de aanpak rond screening en evaluatie voor de verschillende disciplines. Later op de dag wordt er dieper ingegaan op delier en de link met vallen. Twee ervaren sprekers (één uit de thuissetting en één uit de woonzorgcentra) komen getuigen over hun aanpak van valpreventie in de dagelijkse klinische praktijk. We eindigen de dag met casuïstieken uit de verschillende settings. Elke deelnemer volgt twee keuzesessies waarin aan de hand van een casus een specifiek en individueel plan van aanpak wordt opgesteld, met focus op de multidisciplinaire samenwerking. De casussen worden verder plenair besproken.

 

Dag 3 - Dinsdag 13 oktober 2020: 9u00-17u00

Deze dag staat in het teken van de praktijk. Eerst gaan we dieper in op specifieke thema's die voor ieders praktijkwerking fundamenteel zijn. Iedereen volgt drie praktijksessies naar keuze. Een greep uit het aanbod staat hieronder beschreven.

Nadien nodigen we twee "Experten valpreventie bij ouderen" uit, die komen getuigen over hun ervaring als expert binnen het expertennetwerk.

· Module 1: Door pillen op je pillen? De rol van geneesmiddelen in het beleid rond vallen en valpreventie 

· Module 2: Spierkracht, evenwicht en mobiliteit: meten is weten 

· Module 3: Problemen met spierkracht, evenwicht en mobiliteit: leg je er niet bij neer. 

 · Module 4: De invloed en aanpak van omgevings- en gedragsrisicofactoren in kader van vallen

 · Module 5: Valangst: oorzaak en gevolg van vallen. Geen angst om het samen aan te pakken! 

·  Module 6: Duizeligheid en syncope: time for a check-up? 

 · Module 7: Fracturen voorkomen: van bot tot spieren

 · NIEUW: Praktijksessie in het teken van fysieke fixatie

 

 

 Dag 4 - Dinsdag 1 december 2020: 9u00-17u00

In het eerste deel van deze dag leren we hoe we de therapietrouw bij ouderen (met een verhoogd valrisico) kunnen bevorderen. We staan eveneens stil bij de knelpunten en bespreken samen methodes om de gewoontes en het gedrag bij de ouderen te veranderen. Nadien gaan we actief aan de slag met deze kennis aan de hand van motiverende gesprekstechnieken. Daarnaast stelt iedereen de eindopdracht voor - noodzakelijk voor het behalen van het opleidingsgetuigschrift. Hierbij wordt in kleine groep een zelfgekozen, uitgewerkte casus rond valpreventie voorgesteld. We eindigen de dag met meer uitleg over hoe jullie de functie van een 'Expert valpreventie bij ouderen' kunnen waarmaken en hoe jullie deel kunnen uitmaken van het expertennetwerk 'Valpreventie bij ouderen'.

TERUGKOMMOMENT - Intervisie Dinsdag 22 juni 2021: 9u00-17u00 (datum en tijdstip onder voorbehoud)

Na enkele maanden te fungeren als ‘Expert valpreventie bij ouderen’, blikken we terug op onze ervaringen die we als expert in de praktijk hebben opgedaan. We leren van elkaar door deze ervaringen uit te wisselen, probleempunten te bespreken en oplossingsgericht te werken. Daarnaast kunnen we onze kennis en vaardigheden rond bepaalde onderwerpen verder verdiepen.

5     Lesgevers

Met medewerking van o.a.: Dr. Elie Balligand, mevr. Leen Bouckaert, mevr. Leen De Coninck, prof. dr. Fabienne Dobbels, prof. dr. Evelien Gielen, dhr. Frank Goditiabois, mevr. Julie Meurrens, prof. dr. Koen Milisen, dhr. Joris Poels, dr. Kristien Scheepmans, dr. Joke Spildooren, mevr. Sien Valy, mevr. Evelyn Van Cleynenbreugel, mevr. Heleen Van Cleynenbreugel, mevr. Sara Vandervelde, Dr. Liesbeth Vander Weyden, mevr. Margreet Van Dijk, dr. Ellen Vlaeyen, apr. Karolien Walgraeve.

6     Praktische informatie

Locatie

De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden op een later tijdstip meegedeeld.

Deelnameprijs

De prijs voor de opleiding bedraagt € 669 per persoon (inclusief toegang tot online platform, didactisch materiaal, broodjeslunch en drank, getuigschrift en intervisiemoment in 2021).

Bespaar op uw deelname! Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier). Accreditering voor artsen mogelijk.

Inschrijving

Gelieve steeds het e-mailadres van de deelnemer zelf te gebruiken. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Door het interactieve karakter van de opleiding wordt een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Annuleringsvoorwaarden

Uw inschrijving voor de opleiding annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding per e-mail naar expertisecentrum@valpreventie.be . De volledige som, met afhouding van 100 euro voor administratie- en verwerkingskosten, wordt teruggestort. Annuleert u later, dan is geen terugbetaling meer mogelijk.

Contactgegevens

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde, KU Leuven

Kapucijnenvoer 35, blok d (bus 7001), 3000 Leuven

016 32 00 51- expertisecentrum@valpreventie.be

www.valpreventie.be

 

Het is momenteel niet meer mogelijk om je in te schrijven.

Alle vormingen