Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

2 december 2022, Park Inn hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven

Studienamiddag "Kwaliteit van zorg in Vlaamse woonzorgcentra: wat kunnen we leren uit het buitenland ?"

Deze studiedag vervangt de studiedag die op 17 december 2021 gepland was en omwille van Corona diende uitgesteld te worden !

Graag brengen wij onze studienamiddag "Kwaliteit van zorg in Vlaamse woonzorgcentra: wat kunnen we leren uit het buitenland?" onder uw aandacht.

In Vlaanderen zijn de afgelopen jaren heel wat nieuwe kwaliteitsprojecten en onderzoeken geweest om de zorg in woonzorgcentra te optimaliseren en aan te passen aan de steeds toenemende noden van de zorgbehoevende populatie ouderen. Het vertalen van wetenschappelijke evidentie in de praktijk vraagt om een aangepaste methode, i.e. implementatieonderzoek. Tijdens deze studienamiddag worden 2 internationale projecten uit Zwitserland en Nederland voorgesteld die inspirerend kunnen zijn voor de verdere uitbouw van de zorgkwaliteit in de Vlaamse woonzorgcentra op basis van implementatieonderzoeksmethoden.

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het belang van effectieve implementatiestrategieën, de meerwaarde van een verpleegkundig-geleid multi-component zorgmodel, het gebruik van speciale interviewmethodes om kwaliteit van zorg vanuit cliëntperspectief te evalueren en de impact van leiderschap. 

Het gedetailleerde programma vindt u onder deze link

Doelgroep:  Beleidsmakers, managers, kwaliteitsverantwoordelijken, zorgcoördinatoren, CRA's , (huis)artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen en andere zorgmedewerkers werkzaam in de woonzorgcentra en de ouderensector.

Datum:  vrijdag 2 december 2022 – 13u00 tot 16u30 (ontvangst met broodjes vanaf 12u00).

Plaats:  Leuven, Park Inn hotel, Martelarenlaan 36.

Prijs:  110 EUR.

Bij annulering tot één week voor de activiteit wordt het inschrijvingsgeld teruggestort, met afhouding van 20% administatiekosten.  Bij annulering minder dan één week, of bij afwezigheid, is er geen terugbetaling.

"Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek, gebruikt worden om mij te contacteren in de context van dit evenement en voor alle nuttige opvolging ervan.” 

 

Het is momenteel niet meer mogelijk om je in te schrijven.

Alle vormingen