Over AccentVV Ons team Contact Aanmelden EN

26 november 2020, Online

ONLINE studiedag “Integratie van geriatrische zorgaspecten in de HBO5, Bachelor en Master opleidingen verpleegkunde

In samenwerking met UCLL, UC Leuven en StFran

De gemiddelde zorgvrager die we aantreffen in de verschillende zorginstellingen, is ouder in vergelijking met eerdere decennia. De meerderheid van de verpleegkundigen zorgt bijgevolg voor oudere zorgvragers ongeacht de setting waar zij tewerkgesteld zijn. Ondanks deze duidelijke toename, worden ouderen vaak gezien als personen die alleen basisverpleegkunde nodig hebben. Het pathofysiologische proces van veroudering, de multimorbiditeit, polyfarmacie, de functionele achteruitgang, en de psychosociale noden dragen echter allemaal bij aan de complexiteit van de zorg voor ouderen. Om kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden aan ouderen, moeten verpleegkundigen voorbereid worden zodoende dat ze over de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beschikken om hun toekomstige rol op te nemen.

Drie organisaties slaan op 26 november de handen in elkaar om het huidige onderwijslandschap voor de geriatrische patiënt te schetsen en met u in debat te gaan hoe we dit samen met u kunnen optimaliseren. We geven u graag een update omtrent nationaal en internationaal onderzoek betreffende geriatrie in de verpleegkundige opleidingen. Vervolgens informeren we u graag over de veranderingen van de laatste jaren met betrekking tot geriatrische zorgaspecten in de curricula van de HBO5, de bachelor en de Masteropleidingen verpleegkunde.

Tot slot gaan we graag met u, (oud-)studenten, de praktijkmentoren, en andere actoren uit het werkveld in debat over de noodzaak en vooral de manier waarop we studenten verpleegkunde kunnen meenemen in het boeiende doch complexe verhaal van geriatrische zorg.

De inhoud van het programma kan u hier terugvinden.

Doelpubliek: onderwijzend personeel en praktlijklectoren van de HBO5, Bachelor en Masteropleidingen Verpleegkunde, stagementoren in de acute, ambulante en residentiële setting en alle andere geïnteresseerden met een hart voor ouderen

Deze studiedag zal volledig online georganiseerd worden.

Prijs:
100 euro voor de praktijklectoren verbonden aan UCLL, UC Leuven en de stagementoren verbonden aan St.Fransiscus
125 euro voor alle andere deelnemers

Het is momenteel niet meer mogelijk om je in te schrijven.

Alle vormingen