Over AccentVV Ons team Contact Aanmelden EN

27 februari 2020, Park Inn hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven

Avondcursus "Gebruik en misbruik van statistiek in publicaties"

WEGENS SUCCES OPNIEUW AANGEBODEN !

Alle professionals in de zorg krijgen vroeg of laat te maken met onderzoeksresultaten, meestal opgeschreven in tijdschriftartikelen en rapporten. Voor een goede interpretatie is het begrijpen van de gebruikte statistiek cruciaal. Maar waarop te letten en hoe goede en slechte toepassingen van statistiek te onderscheiden?
En hoe resultaten van statistische analyses correct te interpreteren?

In deze avondcursus komen de belangrijkste principes op een laagdrempelige en interactieve manier aan bod. 

Statistische toetsen en betrouwbaarheidsintervallen, de belangrijkste statistische technieken in toegepast onderzoek, worden eerst opgefrist aan de hand van enkele voorbeelden. Nadien wordt besproken hoe de resultaten correct te interpreteren, en wordt aan de hand van voorbeelden uit de literatuur geïllustreerd hoe fout gebruik kan leiden tot verkeerde besluiten. Onderwerpen die o.a. aan bod zullen komen zijn ‘statistische significantie versus klinische relevantie,’ ‘subgroepanalyse,’ en ‘multiple testing.’

Na afloop van deze cursus zult u publicaties in uw vakdomein met een meer kritische blik lezen, interpreteren en evalueren.  

Docent: prof.dr. Geert Verbeke – KU Leuven

Doelgroep:  (Huis)artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen, paramedici, docenten, kwaliteitsverantwoordelijken, zorgmanagers, beleidsverantwoordelijken in de gezondheidszorg, directies en beleidsmedewerkers van zorgverlenende organisaties.

Datum:  donderdag 27 februari 2020 – 19u00 tot 22u00 (ontvangst vanaf 18u00).

Plaats:  Leuven, Park Inn hotel, Martelarenlaan 36.

Prijs:  90 EUR.

Bij annulering tot één week voor de activiteit wordt het inschrijvingsgeld teruggestort, met afhouding van 20% administatiekosten.  Bij annulering minder dan één week, of bij afwezigheid, is er geen terugbetaling.

Georganiseerd in het kader van de Permanente Vorming van het departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, waar AccentVV deel van uitmaakt.

 

Alle vormingen