Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

25 maart 2022, NH Hotel Brugge

Residentiële cursus "Welke rol kunnen woonzorgcentra spelen anno 2030?"

Woonzorgcentra staan voor tal van uitdagingen. Denk maar aan de huidige coronapandemie, het tekort aan voldoende en deskundig personeel en het zorgprofiel van de oudere dat steeds zwaarder en complexer wordt. Tegelijkertijd worden bepaalde woon-, zorg- en managementmodellen in vraag gesteld. Ook over de rol die woonzorgcentra in de brede maatschappij kunnen en moeten spelen, en omgekeerd, is het laatste woord nog niet gezegd.

De vraag stelt zich hoe woonzorgcentra hun zorg, management en beleid kunnen aanpassen om alzo de bewoner en zijn context zo centraal mogelijk te stellen. Met andere woorden, hoe kan de ouderenzorg in de residentiële sector er in 2030 uitzien? Welke zorg- en managementmodellen, welke visie en welke referentiekaders kunnen hierbij best worden gebruikt? Op welke partners kunnen zij rekenen en hoe kunnen zij zelf ondersteunend werken naar andere actoren toe?

Deze residentiële cursus laat leidinggevenden en deskundigen uit de praktijk, alsook onderzoekers en beleidsmakers aan het woord. In interactie met het publiek zal nagedacht worden over de toekomstperpectieven op thema's zoals de zorgorganisatie binnen het woonzorgcentrum, de vereiste schaalgrootte, de rol van de familie, de verantwoordelijkheden binnen buurtzorg, de nood aan extra deskundigheid en netwerking, het belang van leiderschap en de ondersteuning die BELRAI in dit alles kan spelen als evaluatie- en informatie-instrument.

Wij volgen strikt de Coronaregelgeving voor al onze activiteiten Permanente Vorming.  Samen met het NH hotel treffen wij de nodige maatregelen opdat deze cursus in veilige omstandigheden kan verlopen !

Voorzitters van de cursus: prof.dr. Koen Milisen en prof.dr. Jos Tournoy

Het programma van deze boeiende cursus vindt u onder deze link.

Doelgroep: directeurs, beheerders, zorgverantwoordelijken, artsen,verpleegkundigen, ergotherapeuten, kinesitherapeuten en andere gezondheids- en welzijnswerkers betrokken in de ouderenzorg, mutualiteiten en overheden.

Datum: van vrijdag 25 maart 2022 (start om 09u30) tot zaterdag 26 maart 2022 (14u00)

Plaats: NH Hotel, Brugge

Prijs: 890€ (cursusmateriaal, overnachting en maaltijden inbegrepen)

Voor artsen is er accreditering aangevraagd bij het RIZIV onder de nummers 22001376 en 22001380 (rubriek "Ethiek en Economie")

Bij annulering tot één week voor de activiteit wordt het inschrijvingsgeld teruggestort, met afhouding van 20% administatiekosten.  Bij annulering minder dan één week, of bij afwezigheid, is er geen terugbetaling.

 

Alle vormingen