Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

4 oktober 2022, Leuven

Opleiding tot Vlaamse Otago instructeur, opleiding 1

Kadering

Eén op drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. Verminderd evenwicht, spierkracht, gang en/of mobiliteit is één van de belangrijkste risicofactoren voor een val. Deze factoren beïnvloeden de posturale controle, die vereist is om eenvoudige en complexe bewegingen maar ook om dagdagelijkse taken uit te voeren. Het kan bovendien een negatieve invloed hebben op de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen en de levenskwaliteit van de oudere. Daarnaast kan een verminderde spierkracht en evenwicht ook leiden tot het ontwikkelen van valangst.

Om het aantal valincidenten te doen dalen, is het belangrijk een stoornis in evenwicht, gang en/of mobiliteit aan te pakken. Dit kan aan de hand van oefenprogramma’s, voorgeschreven door een professionele zorgverlener op maat van de oudere, waarbij de oefeningen zowel individueel als in groep kunnen uitgevoerd worden. Het Vlaamse Otago oefenprogramma is een geschikt oefenprogramma in de aanpak van een stoornis in spierkracht, evenwicht, gang en mobiliteit, maar zou tevens kunnen uitgevoerd worden als onderdeel van een multifactorieel valpreventieprogramma.

Doel

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert de 2,5-daagse opleiding tot Vlaamse Otago instructeur. De opleiding heeft als doelstelling personen op te leiden tot het instrueren en begeleiden van het Vlaamse Otago oefenprogramma aan thuiswonende ouderen, zodat zij zich op een kwaliteitsvolle wijze kunnen engageren om het oefenprogramma in de eigen praktijk en/of daarbuiten te implementeren. De opgeleide instructeurs krijgen de mogelijkheid toe te treden tot het Vlaamse Otago netwerk en dragen op die manier bij tot de uitrol van het Vlaamse Otago oefenprogramma in Vlaanderen.

Aanspreekpunt

De opleiding is een initiatief van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen en zal verzorgd worden door één van de erkende Vlaamse Otago hoofddocenten: Lenore Dedeyne, Julie Meurrens, Lou Verstraete, Koen De Weerdt.

Profiel

Wie kan Vlaams Otago instructeur worden? Professionele zorgverleners en/of paramedici met ervaring of interesse in beweging (kinesitherapeuten, bewegingswetenschappers, leerkrachten lichamelijke opvoeding, ergotherapeuten, (revalidatie)verpleegkundigen, …) die in aanraking komen met thuiswonende 65-plussers en werkzaam zijn in Vlaanderen.

Gelieve bij twijfels over je profiel, het EVV te contacteren vooraleer in te schrijven.

Een Vlaamse Otago instructeur:

Door het interactieve karakter van de opleiding verwachten we van de deelnemer:

Indien aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, ontvang je het getuigschrift van ‘Vlaamse Otago instructeur’ (kwaliteitslabel van het EVV).

Voor een bredere kadering, is het volgen van de opleiding tot ‘Expert valpreventie bij ouderen’ zeker een meerwaarde. Meer info? www.valpreventie.be/opleiding-expert-valpreventie-bij-ouderen

Programma

Lesdag 1: dinsdag 4 oktober 2022 van 09u00-17u00

Tijdens de eerste dag, maak je kennis met de hoofddocent, je mede-instructeurs, elkaars werkplek en motivatie om Vlaamse Otago instructeur te worden. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen wordt voorgesteld. Van daaruit wordt er verder geblikt naar de inhoud, structuur, voorwaarden en opdrachten, gebonden aan de opleiding. De link tussen vallen en bewegen wordt verduidelijkt en de voor- en nadelen van het (Vlaamse) Otago oefenprogramma worden in groep besproken. Nadien komt er heel wat praktijk aan bod waar de verschillende oefeningen van het Vlaamse oefenprogramma (opwarming – spierkracht – evenwicht – cooling-down) via de gestandaardiseerde aanpak worden ingeoefend en aan elkaar worden geïnstrueerd. Ook het belang van de wandelcomponent wordt besproken. De dag eindigt met de toelichting van de opdracht, ter voorbereiding van lesdag 2.

Lesdag 2: dinsdag 11 oktober 2022 van 9u00-17u00

Tijdens de tweede dag kom je meer te weten over hoe je het begeleidingstraject van het Vlaamse Otago oefenprogramma dient uit te voeren en krijg je toegang tot heel wat ondersteuningsmaterialen. Tips rond motivatie en het opvolgen van de patiënt na het traject worden uitgewisseld met elkaar. Daarnaast wordt er ook gediscussieerd over hoe je het Vlaamse oefenprogramma in de eigen praktijk of daarbuiten kan implementeren. Tot slot worden de voorbereide opdrachten aan elkaar voorgesteld en plenair besproken en wordt de eindopdracht, die tijdens de laatste lesdag aan bod komt, toegelicht.

 

Lesdag 3: dinsdag 25 oktober 2022 van 09u00-14u00

Deze (halve) dag staat in het teken van de eindopdracht. Iedere instructeur, instrueert de geselecteerde oefeningen van zijn/haar persoonlijk opgestelde oefenschema op basis van de zelfgekozen casus, aan de mede-instructeurs. Dit is noodzakelijk voor het behalen van het opleidingsgetuigschrift. Feedback wordt uitgewisseld. De opleiding eindigt met de omschrijving en de voorwaarden voor deelname aan het Vlaamse Otago netwerk.

 

Praktische informatie

Locatie

De opleiding vindt plaats in Leuven. De exacte locatie wordt per opleidingseditie bepaald en op een later tijdstip meegedeeld.

Opgelet: Er zal rekening gehouden worden met de COVID-19 maatregelen, indien deze nog van kracht zijn. Wegens het interactieve en praktijkgerichte karakter, kan de opleiding niet online doorgaan.

Deelnameprijs

De prijs voor de opleiding bedraagt €599 per persoon (inclusief toegang tot online platform en Vlaamse Otago netwerk, didactisch materiaal, getuigschrift, 3x broodjeslunch en drank).

Inschrijven

Inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling. U ontvangt hiervan een bevestiging. Door het interactieve karakter van de opleiding worden maximum 12 deelnemers toegelaten per opleiding. Gelieve bij inschrijving de gegevens en het mailadres in te vullen van de deelnemer!

Annuleringsvoorwaarden

Je inschrijving voor de opleiding annuleren kan tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de opleiding per e-mail naar expertisecentrum@valpreventie.be. De volledige som, met afhouding van 100 euro voor administratie- en verwerkingskosten, wordt teruggestort. Annuleer je later, dan is geen terugbetaling meer mogelijk.

 

Contactgegevens

Contactpersoon: Julie Meurrens (julie.meurrens@kuleuven.be – 016 37 74 92)

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001, 3000 LEUVEN

expertisecentrum@valpreventie.be

+32 16 32 00 51

www.valpreventie.be

 

Alle vormingen