Over AccentVV Ons team Contact Aanmelden EN

27 maart 2018, Verschillende locaties in Leuven

Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen' 2018

 

 

Eén op de drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners. Een val heeft vaak meerdere gevolgen: fysieke gevolgen zoals fracturen en hoofdtrauma’s en psychosociale gevolgen zoals valangst, sociale isolatie en depressie. Dit alles leidt tot hoge kosten zowel voor de oudere als voor de maatschappij. Een goede kennis en vaardigheden omtrent diverse preventiemaatregelen en implementatiestrategieën zijn nodig om het aantal valincidenten en valletsels in de praktijk te verminderen.

Doelstelling opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als algemene leerdoelstelling op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

Doelgroep en voorwaarden tot deelname

De opleiding richt zich op professionele zorgverleners in de eerstelijnszorg die in aanraking komen met ouderen in de thuissetting en/of woonzorgcentra (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, apothekers en maatschappelijk  
werkers; alsook kwaliteitscoördinatoren).

Door het interactieve karakter van de opleiding verwachten we van de cursist:

 Inhoud

 Dag 1  Dinsdag 27 maart 2018: 9u00-17u00 

Tijdens de eerste dag maken we uitgebreid kennis met elkaar, elkaars werkplek en motivatie om ‘Expert valpreventie bij ouderen’ te worden. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen wordt voorgesteld. Van daaruit blikken we verder naar de volledige opleiding en de opdrachten die hieraan verbonden zijn.

Om het steeds toenemend aantal valincidenten te voorkomen, dient er meer ingezet te worden op de implementatie van de algemene preventieve maatregelen. We brengen valproblematiek in kaart, bespreken algemene preventiemaatregelen en maken duidelijk wat de beste methodes zijn om een verhoogd valrisico bij ouderen in de thuissetting en woonzorgcentra vast te stellen. Nadien verdiepen we ons in het evalueren van de verschillende valrisicofactoren.

Dag 2  Dinsdag 5 juni 2018: 9u00-17u00

Tijdens deze dag passen we de screening en assessment toe in de eigen praktijkwerking. De voorbereidde casussen van iedere deelnemer worden aan elkaar voorgesteld en in groep bediscussieerd. Dit heeft als doel breder inzicht te krijgen over de aanpak rond screening en assessment voor de verschillende disciplines. Later op de dag komen we meer te weten over hoe een geïndividualiseerde multifactoriële interventie wordt opgestart en hoe ouderen verder worden opgevolgd. Twee ervaren sprekers (één uit de thuissetting en één uit de woonzorgcentra) komen getuigen over hun aanpak van valpreventie in de dagelijkse klinische praktijk. We eindigen de dag met een groepstaak waarbij elke groep aan de hand van een casus een specifiek en individueel plan van aanpak opstelt. De focus wordt gelegd op de multidisciplinaire werking. De casussen worden verder plenair besproken.

Dag 3  Dinsdag 16 oktober 2018: 9u00-17u00 

Deze dag staat in het teken van de praktijk. Tijdens dit deel gaan we dieper in op specifieke thema’s die voor ieders praktijkwerking fundamenteel zijn. Elke deelnemer is vrij om te kiezen welke drie van de zeven modules hij/zij volgt: medicatie - spierkracht, evenwicht en mobiliteit - oefentherapie - omgeving en gedrag - valangst - signalen voor medische evaluatie - fractuurpreventie. 

Per praktijkmodule worden verschillende valpreventiemaatregelen aangeleerd om toe te passen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast komen concrete praktijkvoorbeelden aan bod.

Tijdens het tweede deel van deze dag komen alle deelnemers weer samen en leer je hoe je therapietrouw bij ouderen met een verhoogd valrisico kan bevorderen. Je staat eveneens stil bij de knelpunten en zoekt samen methodes om gedrag bij ouderen te veranderen.

 Dag 4 Dinsdag 4 december 2018: 9u00-17u00

 In het eerste deel van deze dag hervatten we het thema rond therapietrouw bij ouderen. We gaan aan de slag met de opgedane kennis van de vorige lesdag. Via motivationele gesprekstechnieken leren we hoe we bepaalde gedragingen bij ouderen kunnen veranderen. Later op de dag ontvangt iedereen tips en advies over hoe men de functie van ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan waarmaken. We stellen samen een stappenplan op en stellen enkele methodieken en documentatiematerialen voor om de eigen kennis en vaardigheden rond valpreventie te implementeren en verder te verspreiden. We sluiten de dag af met het voorstellen van ieders eindopdracht - het voorstellen en bespreken van een zelfgekozen uitgewerkte casus rond valpreventie - noodzakelijk voor het behalen van het opleidingsgetuigschrift.

 TERUGKOMMOMENT INTERVISIE

Najaar 2019 (datum en tijdstip worden met de deelnemers van de opleiding in onderlinge overeenstemming afgesproken)

In het najaar 2019 wordt een intervisie georganiseerd om terug te blikken op onze ervaringen die we als expert valpreventie bij ouderen in de praktijk hebben opgedaan. We leren van elkaar door ervaringen uit te wisselen, probleempunten te bespreken en oplossingsgericht te werken.

Lesgevers

Met medewerking van o.a.: dr. Elie Balligand, mevr. Leen Bouckaert, mevr. Leen Deconinck, prof. dr. Fabienne Dobbels, mevr. Nathalie Duerinckx, prof. dr. Evelien Gielen, mevr. Julie Meurrens, prof. dr. Koen Milisen, dhr. Joris Poels, dr. Joke Spildooren, mevr. Evelyn Van Cleynenbreugel, dr. Liesbeth Vander Weyden, mevr. Ellen Vlaeyen, apr. Karolien Walgraeve.

Praktische informatie 

Locatie

De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden bij de inschrijving verder meegedeeld.

Deelnameprijs

De prijs voor de opleiding bedraagt € 570 per persoon (inclusief toegang tot online platform, didactisch materiaal, broodjeslunch en drank, getuigschrift en intervisiemoment in najaar 2019).

Bespaar op je deelname! Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier). Accreditering is aangevraagd voor artsen, apothekers en kinesitherapeuten.

Inschrijving

Je inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling. Je ontvangt hiervan een bevestiging.

Door het interactieve karakter van de opleiding wordt een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Annuleringsvoorwaarden

 Je inschrijving voor de opleiding annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding per e-mail. De volledige som, met afhouding van 100 euro voor administratie- en verwerkingskosten, wordt teruggestort. Annuleer je later, dan is geen terugbetaling meer mogelijk.

Contactgegevens Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, KU Leuven Kapucijnenvoer 35, blok d - 3000 Leuven
016 32 00 51- expertisecentrum@valpreventie.be  www.valpreventie.be

Het is momenteel niet meer mogelijk om je in te schrijven.

Alle vormingen