Over AccentVV Ons team Contact Aanmelden EN

26 maart 2019, Park Inn hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen'

Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen'

Eén op de drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners. Een val heeft vaak meerdere gevolgen: fysieke gevolgen zoals fracturen en hoofdtrauma’s en psychosociale gevolgen zoals valangst, sociale isolatie en depressie. Dit alles leidt tot hoge kosten zowel voor de oudere als voor de maatschappij. Een goede kennis en vaardigheden omtrent diverse preventiemaatregelen en implementatie-strategieën zijn nodig om het aantal valincidenten en valletsels in de praktijk te verminderen.

1     Doelstelling

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2019 de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.

De opleiding heeft als algemene leerdoelstelling op interactieve wijze en aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

2     Profielbeschrijving

Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’:

3     Doelgroep en voorwaarden tot deelname

De opleiding richt zich op professionele zorgverleners in de eerstelijnszorg die in aanraking komen met ouderen in de thuissetting en/of woonzorgcentra (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, apothekers en maatschappelijk werkers; alsook kwaliteitscoördinatoren). Indien u twijfelt of u profiel past binnen deze opleiding, raden wij aan contact op te nemen met het EVV alvorens u in te schrijven.

Door het interactieve karakter van de opleiding verwachten we van de cursist:

4     Programma

Dag 1 Dinsdag 26 maart 2019: 9u00-17u00

Tijdens de eerste dag maken we kennis met elkaar, elkaars werkplek en motivatie om ‘Expert valpreventie bij ouderen’ te worden. Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen wordt voorgesteld. Van daaruit blikken we verder naar de volledige opleiding en de opdrachten die hieraan verbonden zijn.

Om het steeds toenemend aantal valincidenten te voorkomen, dient er meer ingezet te worden op de implementatie van de algemene preventieve maatregelen. We brengen valproblematiek in kaart, bespreken algemene preventiemaatregelen en maken duidelijk wat de beste methodes zijn om een verhoogd valrisico bij ouderen in de thuissetting en woonzorgcentra vast te stellen. Nadien verdiepen we ons in het evalueren van de verschillende valrisicofactoren.

 

Dag 2 Dinsdag 4 juni 2019: 9u00-17u00

Tijdens deze dag passen we de screening en assessment toe in de eigen praktijkwerking. De voorbereidde casussen van iedere deelnemer worden aan elkaar voorgesteld en in groep bediscussieerd. Dit heeft als doel breder inzicht te krijgen over de aanpak rond screening en assessment voor de verschillende disciplines. Later op de dag wordt er dieper ingegaan op delier en de link met vallen. Twee ervaren sprekers (één uit de thuissetting en één uit de woonzorgcentra) komen getuigen over hun aanpak van valpreventie in de dagelijkse klinische praktijk. We eindigen de dag met een groepstaak waarbij elke groep aan de hand van een casus een specifiek en individueel plan van aanpak opstelt. De focus wordt gelegd op de multidisciplinaire werking. De casussen worden verder plenair besproken.

 

Dag 3 Dinsdag 15 oktober 2019: 9u00-17u00

Deze dag staat in het teken van de praktijk. We starten de dag met een plenaire sessie waarbij we leren hoe we de therapietrouw bij ouderen (met een verhoogd valrisico) kunnen bevorderen. We staan eveneens stil bij de knelpunten en bespreken samen methodes om de gewoontes en het gedrag van ouderen te veranderen. Tijdens het tweede deel van de dag gaan we dieper in op specifieke thema’s die voor ieders praktijkwerking fundamenteel zijn. Iedereen volgt drie van de zeven praktijksessies, die hieronder beschreven staan.

·         Module 1: Door pillen op je pillen? De rol van geneesmiddelen in het beleid rond vallen en valpreventie 

·         Module 2: Spierkracht, evenwicht en mobiliteit: meten is weten 

·         Module 3: Problemen met spierkracht, evenwicht en mobiliteit: leg je er niet bij neer. 

 ·         Module 4: De invloed en aanpak van omgevings- en gedragsrisicofactoren in kader van vallen

 ·         Module 5: Valangst: oorzaak en gevolg van vallen. Geen angst om het samen aan te pakken! 

·           Module 6: Duizeligheid en syncope: time for a check-up? 

 ·         Module 7: Fracturen voorkomen: van bot tot spieren

 Per praktijkmodule wordt er dieper ingegaan op verschillende interventiestrategieën met als doel deze toe te passen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast komen concrete praktijkvoorbeelden aan bod.

 

 Dag 4 Dinsdag 3 december 2019: 9u00-17u00

In het eerste deel van deze dag hervatten we het thema rond therapietrouw bij ouderen. We gaan aan de slag met de opgedane kennis van de vorige lesdag. Via motivationele gesprekstechnieken leren we hoe we bepaalde gedragingen bij ouderen kunnen veranderen. We komen daarnaast ook te weten hoe u als zorgverlener best kan omspringen met weerstand van de oudere en familieleden, alsook weerstand van collega’s.

Later op de dag wordt de functie van een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ verduidelijkt en ontvangen we allerlei tips en hulpmiddelen (zoals methodieken en documentatie-materialen) om deze functie waar te maken. We sluiten de dag af met het voorstellen van ieders eindopdracht - het voorstellen en bespreken van een zelfgekozen uitgewerkte casus rond valpreventie - noodzakelijk voor het behalen van het opleidingsgetuigschrift.

TERUGKOMMOMENT - Intervisie Dinsdag 23 juni 2020: 9u00-17u00

Na enkele maanden te fungeren als ‘Expert valpreventie bij ouderen’, blikken we terug op onze ervaringen die we als expert in de praktijk hebben opgedaan. We leren van elkaar door deze ervaringen uit te wisselen, probleempunten te bespreken en oplossingsgericht te werken.

5     Lesgevers

Met medewerking van o.a.: Dr. Elie Balligand, apr. Carolien Bogaerts, mevr. Leen Bouckaert, mevr. Leen Deconinck, prof. dr. Fabienne Dobbels, mevr. Nathalie Duerinckx, prof. dr. Evelien Gielen, dhr. Frank Goditiabois, mevr. Suzy Kimpen, mevr. Julie Meurrens, prof. dr. Koen Milisen, dhr. Joris Poels, dr. Joke Spildooren, mevr. Sien Valy, mevr. Evelyn Van Cleynenbreugel, mevr. Margreet Van Dijk, Dr. Liesbeth Vander Weyden, dr. Ellen Vlaeyen, apr. Karolien Walgraeve.

6     Praktische informatie

Locatie

De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden op een later tijdstip meegedeeld.

Deelnameprijs

De prijs voor de opleiding bedraagt € 599 per persoon (inclusief toegang tot online platform, didactisch materiaal, broodjeslunch en drank, getuigschrift en intervisiemoment in 2020).

Bespaar op uw deelname! Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij betalingen via de KMO-portefeuille (meer info vindt u hier). Accreditering is aangevraagd voor artsen.

Inschrijving

Gelieve steeds het e-mailadres van de deelnemer zelf te gebruiken. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Door het interactieve karakter van de opleiding wordt een beperkt aantal deelnemers toegelaten.

Annuleringsvoorwaarden

Uw inschrijving voor de opleiding annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding per e-mail. De volledige som, met afhouding van 100 euro voor administratie- en verwerkingskosten, wordt teruggestort. Annuleert u later, dan is geen terugbetaling meer mogelijk.

Contactgegevens

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen

Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde, KU Leuven

Kapucijnenvoer 35, blok d (bus 7001)

3000 Leuven

016 32 00 51- expertisecentrum@valpreventie.be

www.valpreventie.be

 

Het is momenteel niet meer mogelijk om je in te schrijven.

Alle vormingen