Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

5 mei 2023, NH Hotel Brugge

De meerwaarde van verpleegkundig specialisten in de zorg

Sinds 2018 bestaat er een nieuw KB dat de functie van verpleegkundig specialist voor het eerst erkent. Dit zet de weg open voor verdere implementatie en integratie van verpleegkundig specialisten in de huidige zorg en in zorgorganisaties. Er bestaat echter vaak nog onduidelijkheid over de functie van verpleegkundig specialist, de meerwaarde ervan voor de zorg, de inbedding van deze functie in een interprofessionele zorgcontext en hoe deze functie zich verhoudt tot al langer bestaande verpleegkundige rollen in de dagelijkse praktijk.

Deze residentiële cursus laat verpleegkundig specialisten, leidinggevenden en andere deskundigen uit de praktijk, alsook onderzoekers en beleidsmakers aan het woord. In interactie met het publiek zal deze cursus een bijdrage leveren aan:

-        het begrijpen van de specifieke deskundigheid en het competentieprofiel van de verpleegkundig specialist;

-        het duiden van de rol van de verpleegkundig specialist binnen de bestaande zorgteams in ziekenhuizen, de ouderenzorg, de thuiszorg of de geestelijke gezondheidszorg;

-        het exploreren van de meerwaarde van de verpleegkundig specialist en de impact op patiënten uitkomsten, de zorgorganisatie en de schaarste in de zorg;

-        inzicht in factoren die de introductie van de verpleegkundig specialist in de eigen zorgorganisatie bemoeilijken of vergemakkelijken;

-        het duiden van de huidige stand van zaken betreffende de wetgeving en de invulling ervan in de dagelijkse praktijk

Doelgroep:directeurs en beheerders van zorginstellingen, zorgverantwoordelijken, (hoofd)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen en andere gezondheids- en welzijnswerkers, mutualiteiten, overheden, beleidsmedewerkers en docenten.

Datum: van vrijdag 5 mei 2023 (start om 10u00) tot zaterdag 6 mei 2023 (14u00)

Plaats: NH Hotel, Brugge

Prijs: 890€ (cursusmateriaal, overnachting en maaltijden inbegrepen)

Bij annulering tot één week voor de activiteit wordt het inschrijvingsgeld teruggestort, met afhouding van 20% administatiekosten.  Bij annulering minder dan één week, of bij afwezigheid, is er geen terugbetaling.

Alle vormingen