Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

5 mei 2023, NH Hotel Brugge

residentiële cursus: De meerwaarde van verpleegkundig specialisten in de zorg, 5 en 6 mei 2023

Sinds 2018 bestaat er een nieuw KB dat de functie van verpleegkundig specialist voor het eerst erkent. Dit zet de weg open voor verdere implementatie en integratie van verpleegkundig specialisten in de huidige zorg en in zorgorganisaties. Er bestaat echter vaak nog onduidelijkheid over de functie van verpleegkundig specialist, de meerwaarde ervan voor de zorg, de inbedding van deze functie in een interprofessionele zorgcontext en hoe deze functie zich verhoudt tot al langer bestaande verpleegkundige rollen in de dagelijkse praktijk.

Deze residentiële cursus laat verpleegkundig specialisten, leidinggevenden en andere deskundigen uit de praktijk, alsook onderzoekers en beleidsmakers aan het woord. In interactie met het publiek zal deze cursus een bijdrage leveren aan:

-        het begrijpen van de specifieke deskundigheid en het competentieprofiel van de verpleegkundig specialist;

-        het duiden van de rol van de verpleegkundig specialist binnen de bestaande zorgteams in ziekenhuizen, de ouderenzorg, de thuiszorg of de geestelijke gezondheidszorg;

-        het exploreren van de meerwaarde van de verpleegkundig specialist en de impact op patiënten uitkomsten, de zorgorganisatie en de schaarste in de zorg;

-        inzicht in factoren die de introductie van de verpleegkundig specialist in de eigen zorgorganisatie bemoeilijken of vergemakkelijken;

-        het duiden van de huidige stand van zaken betreffende de wetgeving en de invulling ervan in de dagelijkse praktijk

Het gedetailleerde programma vindt u onder deze link.

Voorzitter: prof. dr. Koen Milisen, KU Leuven en UZ Leuven

Met medewerking van: Mevr. Petra Archie, AZ Groeninge; Mevr. Hilde Claessen, Wit-Gele Kruis van Antwerpen; Dr. Jacinthe Dancot, ULiège; Mevr. Elsie Decoene, UZ Gent en BVSS; dr. Nathalie Duerinckx, UZ Leuven; prof. dr. Eva Goossens, UAntwerpen en UZ Antwerpen; dr. Christine Groeninckx, Thebe, West- en Midden-Brabant; prof. dr. Philip Moons, KU Leuven; Mevr. Mirjam Neggers, Thebe, West- en Midden-Brabant; prof. dr. Marieke Schuurmans, Nederlandse Zorgautoriteit en UMC Utrecht; prof. dr. Ann Van Hecke, UGent en UZ Gent, mevr. Riet Willems – OPZ Geel; Minister Frank Vandenbroucke; mevr. Katrien Vervoort, Beleidscel Volksgezondheid. 

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met UAntwerpen, UGent, UHasselt en de Belgische Vereniging Verpleegkundig Specialisten (BVVS).

Doelgroep: directeurs en beheerders van zorginstellingen, zorgverantwoordelijken, (hoofd)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, artsen en andere gezondheids- en welzijnswerkers, mutualiteiten, overheden, beleidsmedewerkers en docenten.

Datum: van vrijdag 5 mei 2023 (start om 09u30) tot zaterdag 6 mei 2023 (14u00)

Plaats: NH Hotel, Brugge

Prijs: 890€ (cursusmateriaal, overnachting en maaltijden inbegrepen)

Bij annulering tot twee weken voor de activiteit wordt het inschrijvingsgeld teruggestort, met afhouding van 10% administatiekosten.  Bij annulering minder dan twee weken, of bij afwezigheid, is er geen terugbetaling.

Het is momenteel niet meer mogelijk om je in te schrijven.

Alle vormingen