Over AccentVV Ons team Contact Aanmelden EN

14 november 2019, Park Inn hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven

Avondsymposium: "Het beste uit de Verpleegkundig Specialist halen" , i.s.m. Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, UGent

Verpleegkundig Specialisten doen meer en meer hun intrede in de Vlaamse gezondheidszorg. Dit gaat soms echter ook gepaard met opstartproblemen. Niet altijd is duidelijk hoe de functie van Verpleegkundig Specialist moet worden ingevuld of wat er van de nieuwe collega kan worden verwacht.  Maar ook is het voor Verpleegkundig Specialisten zelf vaak lastig om hun takenpakket uit te bouwen of juist af te bakenen én tegelijk hun status als expert waar te maken. 


In deze studieavond belichten we wat er nodig is om een Verpleegkundig Specialist zo goed mogelijk te laten landen en tot een maximale meerwaarde in de zorg voor patiënten te brengen. De implementatie van Verpleegkundig Specialisten in alle relevante sectoren komt aan bod. Naast een update rond de wet- en regelgeving, belichten we de opleiding, de organisatorische inbedding, het takenpakket, de samenwerking met andere zorgprofessionals en de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor het optimaal functioneren van een Verpleegkundig Specialist.

Het gedetailleerde programma vindt u onder deze link

 Sprekers: 

Prof. dr. Gerrie Bours, Hoofddocent Academie Verpleegkunde Zuyd Hogeschool
Prof. dr. David Cassiman, Staflid maag-, darm- en leverziekten, Coördinator Centrum Metabole Ziekten UZ Leuven
Mevr. Elsie Decoene, Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde, UGent
Dr. Lieve Goossens, Stafmedewerker Competentiecenter Verpleegkunde, UZ Leuven en Voorzitter BBVS
Mevr. Mieke Mondelaers, Verpleegkundig directeur, Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum, Geel
Prof. dr. Theo van Achterberg, Hoogleraar Kwaliteit van Zorg, Hoofd van het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde, KU Leuven
 

Doelpubliek: artsen, beleidsverantwoordelijken in de gezondheidszorg, directies en beleidsmedewerkers van zorgverlenende organisaties, opleidingsmanagers, verpleegkundig directeurs en zorgmanagers 

 

Prijs: 90 euro inclusief broodjes en hand-outs

 

 

Het is momenteel niet meer mogelijk om je in te schrijven.

Alle vormingen