Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Vrijdag 18 mei 2018

Uitreiking prijs Juliette Vander Scheuren

Els Devriendt, Pieter Heeren en het GST van UZ Leuven winnen met het URGENT-project zowel de publieksprijs als de eerste prijs verpleegwetenschappelijk onderzoek.

Eén op drie 70-plussers die meteen naar huis terugkeert na een opname op de spoedgevallendienst wordt er binnen de drie maanden opnieuw opgenomen. Om het risico op een heropname te verminderen en het zorgtraject voor ouderen op spoed te optimaliseren, werd het project URGENT ontwikkeld. In dit zorgmodel werd ervoor gekozen om de werking van de interne liaison geriatrie (ILG) te integreren in de werking van de dienst spoedgevallen. Concreet betekent dit de aanwezigheid van een ILG-verpleegkundige op de spoedgevallendienst. Door vroegtijdige probleemdetectie ontvangen kwetsbare ouderen bijkomende adviezen op maat en wordt een  traject voor na de spoedopname uitgetekend. Dit kan zowel intramuraal op een geriatrische of niet-geriatrische afdeling, transmuraal, als extramuraal met behulp van een casemanager.

Het zorgmodel slaagde er niet in om het aantal ongeplande heropnames bij de doelgroep te reduceren –wat de primaire doelstelling was-. Maar het zorgde onder andere wel voor een belangrijke verkorting van hun verblijfsduur op de spoedgevallendienst. Omdat dit samenwerkingsmodel een positieve impact heeft op de zorgprocessen voor ouderen, werd beslist om het project te bestendigen in de dagelijkse praktijk.

 

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium