Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Dinsdag 25 februari 2020

Succesvol tweede AccentVV Event

Op 5 december 2019 vond het tweede AccentVV-event plaats, dit keer met als titel “Geavanceerde rollen in de verpleegkunde en vroedkunde – luxe of noodzaak?”. Ruim 170 deelnemers waren getuige van een boeiend programma.

Decaan Prof. Paul Herijgers (Faculteit Geneeskunde, KUL) zette in zijn openingswoord direct de actualiteit van het thema neer en schetste de uitdagingen voor het goed vormgeven en inbedden van de geavanceerde rollen voor verpleegkundigen en vroedvrouwen.
Dr. Claudia Maier (Technische Universität Berlin) belichte vervolgens geavanceerde rollen voor verpleegkundigen vanuit een internationaal perspectief. Hierbij besteedde ze vooral aandacht aan de implementatie van ‘advanced practice nurses’ in verschillende gezondheidszorgsystemen en de hieruit te trekken lessen.
Als tweede keynote speaker belichtte Regine Goemeas (UGent) de relevantie van advanced roles in de vroedkunde. Daarbij ging zij uitgebreid in op de vraag ‘Wat is advanced vroedkunde eigenlijk?’ en de vele uitdagingen in deze nog jonge ontwikkeling.

Een boeiende paneldiscussie volgde en dit met de inbreng van dhr. Pedro Facon (Directeur-Generaal Gezondheidszorg, FOD Volksgezondheid), prof. Annick Bogaerts (KU Leuven & UAntwerpen), dr. Lieve Goossens (BVVS, UZ Leuven en KU Leuven), prof.  Ann Van Hecke (UGent) en dr. Kristel Devliegher (Wit-Gele Kruis van Vlaanderen). De discussie maakte duidelijk dat de relevantie van Verpleegkundig Specialisten binnen de gezondheidszorg niet meer in vraag wordt gesteld. Tegelijk moeten de opleiding, erkenning en inzet van Verpleegkundig Specialisten in de Belgische context nog concreet vorm krijgen. Het formeel vormgeven van geavanceerde rollen binnen de vroedkunde loopt hierbij nog achter en is duidelijk nog niet voor iedereen een evidentie.

Tenslotte werden de prijzen voor de drie beste masterthesissen binnen de Masteropleiding in de Verpleegkunde en Vroedkunde van de KU Leuven bekend gemaakt. Winnaars Nina Verachtert en Christophe Eerdekens presenteerden hun werk getiteld “Rapportage en correcte inschatting van therapietrouw door zorgverleners bij patiënten met orale antikankertherapie – Een coss-sectioneel, observationeel onderzoek”.

Op de geslaagde receptie werd nog lang na- en bijgepraat.

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium