Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Maandag 22 januari 2018

QualiCraft

QualiCraft is een community in Toledo (online onderwijsomgeving van KU Leuven) die wordt gebruikt in bestaande curricula in verschillende opleidingen binnen KU Leuven, waaronder ook onze masteropleiding in de Verpleegkunde en de Vroedkunde. Deze community werd opgericht in het kader van een interdisciplinair project in samenwerking met NQRL (Network Qualitative Research Leuven). QualiCraft heeft als doel een antwoord te bieden op de moeilijkheden die worden ervaren door beginnende onderzoekers tijdens het analyseren van kwalitatieve onderzoeksdata. QualiCraft is ontwikkeld door experten uit verschillende faculteiten en onderzoeksdomeinen en is gericht op verschillende doelgroepen. Deze Toledo-community bevat (1) een introductie in kwalitatief onderzoek onder de vorm van relevante literatuur en vier QualiTalks, (2) een weblink naar de online tool (QualiBuddy), (3) een onderbouwde beschrijving van de termen die worden gebruikt in de tool, en (4) een aparte bundel met alle basisinformatie per analysefase.
QualiBuddy is een empirisch onderbouwde interactieve online tool die (beginnende) onderzoekers kan helpen bij het ontwikkelen of optimaliseren van de inzichten en vaardigheden nodig voor de analyse van complexe kwalitatieve interviewdata.

QualiBuddy (Mertens et al., 2017) bestaat uit verschillende fasen, gebaseerd op de Qualitative Analysis Guide of Leuven (QUAGOL) (Dierckx de Casterlé et al., 2012) en maakt gebruik van reële kwalitatieve onderzoeksdata gerelateerd aan een algemeen (niet-opleidingspecifiek) thema, waardoor de tool voor een gevarieerde studentengroep toegankelijk is. In alle fasen worden voorbeelden, oefeningen, feedback, toetsings- en reflectievragen geboden, wat QualiBuddy complementair maakt aan de QUAGOL. Aan de hand hiervan leren studenten stap per stap hoe kwalitatieve data op een zinvolle en adequate manier te analyseren en hoe om te gaan met de moeilijkheden om deze narratieve data te conceptualiseren.

QualiBuddy is uitgewerkt in het Nederlands en enkel toegankelijk voor personen die verbonden zijn aan KU Leuven. Er wordt momenteel gezocht naar mogelijkheden om de tool te vertalen naar het Engels en/of deze beschikbaar te stellen voor personen die niet verbonden zijn aan KU Leuven.
De QualiTalks worden vrij aangeboden op YouTube. De QualiTalk die werd uitgewerkt vanuit onze opleiding bestaat uit drie delen:

Deel 1: https://www.youtube.com/watch?v=WKGz4fg1B1g
Deel 2: https://www.youtube.com/watch?v=l9zM8YOx7hs
Deel 3:
https://www.youtube.com/watch?v=6W-lq9kZwNc

Door middel van de zoekterm ‘QualiCraft’, zijn ook de andere QualiTalks eenvoudig terug te vinden op YouTube.

REFENTIELIJST

Dierckx de Casterlé B et al. (2012) QUAGOL: A guide for qualitative data analysis. International Journal of Nursing Studies 49(3): 360–371.

Mertens E., Heylighen A., Declercq A., Hannes K., Truyen F., Denier Y., Dierckx de Casterlé B. (2017). QualiBuddy: an online tool to improve research skills in qualitative data analysis. Qualitative Research Journal, 17 (4), 306-318.

 

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium