Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Dinsdag 8 juni 2021

Project in de kijker: Implementatie van valpreventiemaatregelen in de thuissetting (BE-EMPOWERed)

Jaarlijks valt ongeveer 24 tot 40% van de thuiswonende ouderen (65+), waarvan 21 tot 45% herhaaldelijk. (1-3) Het aantal valincidenten neemt toe met de biologische veroudering van de persoon; daarom zal een vergrijzende bevolking resulteren in een aanzienlijke toename van valincidenten en letsels ten gevolge van een val. (4, 5)  

Door de complexiteit van valproblematiek en de verschillende valrisicofactoren, geven de beschikbare richtlijnen de voorkeur aan een multifactoriële valpreventie interventie als primaire aanpak (6, 7) Deze interventie bestaat uit twee of meer componenten afgestemd op het individuele valrisicoprofiel van de oudere persoon. (8) Een recente Cochrane-review toont aan dat een multifactoriële aanpak de kans op vallen met 23% zou kunnen verminderen in vergelijking met de gebruikelijke zorg. (9)  

De systematische implementatie van een multifactoriële valpreventie interventie in de thuissetting is echter een complexe uitdaging. Het implementatieproces en de context van de dagelijkse klinische praktijk kunnen een sterke invloed hebben op het gebruik en het behoud van de interventie op lange termijn. (10) Context is een cruciaal concept om variatie in het implementatieproces en klinische resultaten te begrijpen en te verklaren. (10-13) De context is tot op heden zo goed als afwezig in valpreventie onderzoek.   

Deze studie heeft als doel om op maat gemaakte strategieën te ontwikkelen om de implementatie van een multifactoriële valpreventie interventie bij thuiswonende ouderen te verbeteren (BE-EMPOWERed). Eerst zal er nagegaan worden hoe valpreventie interventies geïmplementeerd kunnen worden in de (Vlaamse) thuissetting. Hiervoor worden twee literatuurstudies en een uitgebreide contextanalyse uitgevoerd. Daarna zal er een programma op maat van de Vlaamse thuissetting ontwikkeld worden, bestaande uit implementatiestrategieën en een multifactoriële valpreventie interventie (BE-EMPOWERed programma). In een laatste fase zal het ontwikkelde BE-EMPOWERed programma geëvalueerd worden aan de hand van een klinische trial in één eerstelijnszone.  

 

Deze studie is een samenwerking tussen het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde (KU Leuven), de dienst Geriatrie (UZ Leuven) en het Institute of Nursing Science (U Basel).  

 

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium