Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Maandag 21 januari 2019

Procesbegeleiding Preventie in Zorg en Welzijn

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, maakt 3,8 miljoen euro vrij voor procesbegeleiders voor preventie in 600 woonzorgcentra. Het project ‘Procesbegeleiding Preventie in Zorg en Welzijn’ heeft als doel procesbegeleiders beschikbaar te stellen om woonzorgcentra te ondersteunen bij het implementeren van een preventief beleid. In een eerste fase wordt ingezet op volgende preventiethema’s: val- en fractuurpreventie, ondervoeding, preventieve mondzorg en psychofarmaca in Vlaamse woonzorgcentra.

De taak van de procesbegeleider zal er uit bestaan inhoudelijke en concrete expertise over te brengen en te fungeren als helpdesk voor adviesvragen tijdens het traject dat een woonzorgcentrum doorloopt. Dit traject wordt doorlopen aan de hand van een zorgvuldig ontwikkelde methodiek.


Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, ingebed in het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde, zal procesbegeleiders val- en fractuurpreventie opleiden en beschikbaar stellen vanaf maart 2019. Deze procesbegeleiders zullen aan de hand van het implementatieplan voor val- en fractuurpreventie in Vlaamse woonzorgcentra een traject van minstens 2 jaar doorlopen om valpreventie te implementeren in woonzorgcentra. Dit implementatieplan biedt stapsgewijs ondersteuning aan het woonzorgcentrum om op een duurzame wijze een val- en fractuurpreventiebeleid te ontwikkelen en te integreren in de dagelijkse praktijkvoering van alle medewerkers. Het implementatieplan bestaat uit zeven stappen: creëer draagvlak, breng beginsituatie in kaart, bepaal prioriteiten en doelstellingen, werk acties uit, voer acties uit, evalueer en stuur bij en veranker (zie figuur).

 

 Heb je als woonzorgcentra interesse in het implementeren van valpreventie met behulp van een procesbegeleider? Je kan hier meer informatie vinden over procesbegeleiding. Schrijf je hier in.

Meer informatie en een uitgebreide versie van het implementatieplan kunnen geraadpleegd worden via  http://www.valpreventie.be/ en https://www.preventiemethodieken.be/

 

 

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium