Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Vrijdag 30 juni 2017

Pieter Heeren FWO aspirant

Pieter Heeren ontving een persoonlijk FWO-aspirant mandaat voor innovatieve geriatrische zorgmodellen. Het aspirantenmandaat is het belangrijkste financieringskanaal om jonge beloftevolle onderzoekers voor te bereiden op het behalen van een doctoraat.

Pieter zal zich focussen op het vervolg van het URGENT-project dat in 2015 gestart werd. Het project betreft een innoverend, interdisciplinair zorgmodel voor ouderen op de spoedgevallendienst en heeft als doel de zorg en het traject voor ouderen op spoed te optimaliseren. Dit project wordt nog steeds gerealiseerd door een samenwerking tussen AccentVV, de dienst geriatrie- geriatrisch support team en de spoedgevallendienst van UZ Leuven. Promotoren zijn Prof. dr. K Milisen, Prof. dr. J Flamaing en Prof. dr. M Sabbe.

Samenvatting: Aspecten van een model voor geriatrische spoedgevallenzorg

Het vergrijzen van de samenleving impliceert nieuwe uitdagingen voor de spoedgevallendienst. Dit fenomeen zal niet alleen het patiëntvolume doen toenemen in een systeem dat reeds op zoek is naar hoe overbevolking er kan worden aangepakt. Meer nog, het zal ook leiden tot een toename van het aantal kwetsbare ouderen, wiens complexiteiten moeilijk te doorgronden zijn binnen de huidige manier van zorg verlenen. Aangezien momenteel 1 op 3 ouderen een ‘adverse event’ ervaart na een bezoek aan de spoedgevallendienst, is het duidelijk dat onderzoek nodig is om te verkennen hoe de huidige manier van zorg verlenen op spoed kan worden aangepast aan de complexe noden van oudere patiënten. Om de ontwikkeling en implementatie van een model voor geriatrische spoedgevallenzorg te faciliteren zijn studies nodig die verschillende aspecten van zo’n model verkennen. Het doel van dit doctoraatsonderzoek is (i) een theoretisch raamwerk definiëren van een model voor geriatrische spoedgevallenzorg; (ii) exploreren welke patronen er zijn in het spoedgevallengebruik en de uitkomsten van oudere patiënten; (iii) detecteren of specifieke instrumenten (de interRAI Emergency Department Screener en het interRAI Emergency Department Contact Assessment) bruikbaar zijn voor het screenen en evalueren van oudere patiënten op een spoedgevallendienst; (iv) een voorspellend model voor een verlengd verblijf op de spoedgevallendienst ontwikkelen en valideren.

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium