Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Maandag 8 juli 2019

Oud-studenten aan het woord

Tobias Van Deuren: 26 jaar, afgestudeerd als ‘Master in de Verpleeg- en Vroedkunde’ in 2016

“In 2016 studeerde ik af als Master in de Verpleeg- en Vroedkunde. Hierna begon mijn professionele carrière. Ik startte als dialyseverpleegkundige in het UZA, waarna ik snel besloot om de opgedane kennis van de masteropleiding niet verloren te laten gaan. Ik besloot om te solliciteren voor een functie als hoofdverpleegkundige. Een job die ik vandaag met hart en ziel uitoefen in het RevArte revalidatieziekenhuis in Edegem. Het is dankzij de opleiding dat ik mij voldoende zelfverzekerd voelde om de uitdagingen die een job als hoofdverpleegkundige met zich meebrengen aan te gaan. Het gaf mij de nodige handvaten om aan deze job te beginnen, wat zeker in het begin erg van pas kwam. Ook het wetenschappelijke karakter van de opleiding is een grote meerwaarde voor de uitoefening van mijn job, omdat het mij met een meer kritische blik laat kijken naar de bestaande protocollen die binnen het ziekenhuis aanwezig zijn.

 Uiteraard is de job van hoofdverpleegkundige een die je, naar mijn mening, onder de knie krijgt door vallen en opstaan en een die veel van je vraagt. Het is een job waardoor je ook vooral jezelf leert kennen. Geen enkele dag is hetzelfde en het is ook veel meer dan enkel administratief werk en vergaderen. Net datgene maakt deze job zo boeiend en uitdagend.”

Ellen Alaerts: 24 jaar, afgestudeerd als ‘Master in de Verpleeg- en Vroedkunde’ in 2018

“Kortelings nadat ik afstudeerde in juni en aan het werk ging als verpleegkundige op de afdeling hematologie in UZ Leuven, kwam er een vacature in het katheterteam als verpleegkundig consulent. Al snel werd ik aangemoedigd door mijn stagebegeleider om te solliciteren. Momenteel combineer ik dus beide jobs. Werkzaam zijn als verpleegkundig consulent is een ideale mix van verschillende elementen uit de masteropleiding. Enerzijds sta ik in voor de directe klinische praktijkvoering, waarbij ik aan de slag ga met intra- en extramurale katheterproblemen, waarbij ik advies verleen en zorgverleners coach omtrent het gebruik van intraveneuze katheters. Anderzijds werk ik mee aan evidence based nursing. Ik ondersteun de verpleegkundig specialist IV katheterzorg in het updaten van procedures, doorlezen van literatuur en samen nemen we deel aan internationale congressen en geven we opleidingen aan zorgverleners om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Recent werd er nog een derde pilaar aan mijn functie toegevoegd, namelijk het actief meewerken aan onderzoek. In samenwerking met dr. Lieve Goossens en andere collega’s uit het katheterteam zijn we bezig met een pilootstudie. Het doel van deze studie is om de functionele, microbiologische, radiologische en patiëntgerapporteerde uitkomsten bij de electieve verwijdering van een poortkatheter te onderzoeken. Hiermee willen we nagaan, via een potentiële vervolgstudie, of het mogelijk is om de onderhoudstermijn van 3 maanden bij een poortkatheter uit te breiden. Het feit dat ik als onderzoeksverpleegkundige betrokken ben in deze studie en toch nog klinische ervaringen kan opbouwen op hematologie en binnen het katheterteam, maakt voor mij de job compleet.

De masteropleiding draagt dus dagelijks bij aan mijn huidige job. Door de kennis van de major klinische praktijkvoering, neem ik op een gestructureerde en systematische wijze anamneses af. Dankzij de overige vakken uit de opleiding, kan ik gebruik maken van kwantitatieve onderzoeksmethodes, statistiek en het ontwikkelen van materialen voor educatie. De masteropleiding draagt niet alleen bij tot de uitoefening van mijn huidige job, maar heeft er ook voor gezorgd dat ik op deze plaats ben terechtgekomen. Dat kan geen duidelijker voorbeeld zijn van hoe de masteropleiding positief heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke carrière.”

Maïté Dewolf: 26 jaar, afgestudeerd als ‘Master in de Verpleeg- en Vroedkunde’ in 2015

“Mijn passie om met kinderen te werken, begon al op jonge leeftijd. De combinatie van het zorgzame in de verpleegkunde en het werken met kinderen zorgden er dan ook voor dat mijn keuze om pediatrisch verpleegkundige te worden redelijk snel gemaakt was. Om mijn kennis te verruimen, besliste ik om een Master in Verpleegkunde en een Banaba in Pediatrie te volgen. Na mijn opleidingen te hebben volbracht, heb ik een paar jaar op een intensieve zorgen afdeling voor kinderen (PICU) gewerkt. Eerst in België (UZ Leuven) en daarna in Londen.

Ik ben mijn Londens avontuur gestart als ‘bedside’ verpleegkundige op een PICU-afdeling in een privé-ziekenhuis. In Engeland is de gezondheidszorg anders georganiseerd. Iedereen die in Engeland woont, valt onder het NHS-systeem (National Healthcare Service). Aangezien dit volledig gratis is, zijn de wachttijden, afhankelijk van de ernst van de aandoening, soms lang. Hierdoor kiezen mensen er dus voor om te betalen voor privézorg en/of privéverzekeringen.

Nu ben ik als cardiac trainee Advanced Nurse Practitioner (ANP) werkzaam in een groot Londens kinderziekenhuis, namelijk Great Ormond Street Hospital for Children. Samen met zes andere ANP’s vormen we het cardiac ANP-team. Deze functie bestaat officieel nog niet in België, maar dankzij mijn masteropleiding had ik al een goed beeld van deze rol, of dat dacht ik toch… In Engeland zijn er veel meer gespecialiseerde rollen en opleidingen voor verpleegkundigen. Zo werk ik samen met o.a. clinical nurse specialists, practice educators en research nurses, die dan elk nog hun specialiteit hebben.

Toen ik begon te werken, was ik verbaasd over hoe uitgewerkt deze rollen hier allemaal zijn. Zo moet men een gespecialiseerde masteropleiding in advanced nursing volgen om de titel ANP te mogen dragen. De rol als ANP is gebaseerd op vier pilaren, namelijk: leadership, education, research en clinical practice. Elk van deze vier moet dan ook aangetoond kunnen worden in het werkveld.

 Als ANP-team begint onze dag meestal met het opvolgen van kinderen op de afdeling. We bespreken samen met de arts wie welke patiënten bekijkt tijdens de zaalronde. De minder complexe patiënten post cardiochirurgie die (bijna) klaar zijn voor ontslag, worden opgevolgd door ons team. ’s Ochtends wordt er een lichamelijk onderzoek uitgevoerd door de ANP en samen met de arts een plan opgesteld. De ontslagplanning wordt dan opgevolgd door ons team, dus een nauwe samenwerking met de artsen, verpleegkundigen en de kinderthuiszorg is vereist.

Een andere grote rol van het team is het opvolgen van kinderen die thuis onder Warfarine staan en hun medicatiedosis aanpassen aan de hand van INR-metingen. Verpleegkundigen die de ANP-masteropleiding hebben gevolgd, mogen hier namelijk ook medicatie voorschrijven. Buiten dit worden er soms ook consultaties uitgevoerd voor de postoperatieve cardio patiënten.  

Er wordt verwacht dat je als ANP leiderschap kan aantonen en op een expertiselevel zelfstandig kan werken en beslissingen nemen. Regelmatig worden er ook opleidingssessies ingelast voor ons team of wordt er van ons verwacht dat we bijstaan in de opleiding van het verpleegkundig team op de afdeling. Zelf ben ik momenteel een clinical audit aan het uitvoeren binnen het ziekenhuis waardoor de kennis die ik dankzij mijn masteropleiding heb, zeker van pas komt. Hiermee worden dan ook de vier pilaren binnen de rol als ANP ingevuld.

Het werken binnen een ANP-team is dus heel gevarieerd. Ikzelf ben enorm dankbaar om te mogen ervaren hoe het hier in Engeland allemaal in zijn werk gaat. Dankzij mijn master heb ik een goede basis meegekregen om als trainee ANP binnen de pediatrie aan de slag te gaan, al leer ik elke dag nog bij op het werkveld. Ik merk hierdoor hoe belangrijk het is om iemand met deze expertise in een ziekenhuis te hebben en dat dit veel voordelen voor zowel zieke kinderen als het ziekenhuis oplevert. Ik kan de uitwerking van deze verschillende verpleegkundige rollen binnen de pediatrie alleen maar aanmoedigen in België.”

 

 

 

 

 

 


 

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium