Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Donderdag 18 oktober 2018

Nieuwe programmadirecteur opleiding Master Verpleeg- en Vroedkunde

Prof. dr. Fabienne Dobbels werd door het faculteitsbestuur van de Faculteit Geneeskunde aangesteld als nieuwe programmadirecteur voor de opleiding "Master in de verpleeg- en vroedkunde".

Fabienne Dobbels heeft veel ervaring binnen onderwijs als hoofddocent en lid van de POC verpleeg- en vroedkunde alsook als gastdocent aan the Institute of Nursing Science aan de Universiteit van Basel (Zwitzerland).

Zij is een psychologe en psychotherapeute en richt zich in haar onderzoek vooral op medicamenteuze therapietrouw, self-management en patient reported outcomes. Ze bestudeerde voornamelijk patiënten na orgaantransplantatie, maar deed ook bij andere chronische patiëntenpopulaties dergelijk onderzoek.

Verder is professor Dobbels voorzitter van de werkgroep rond chronische zorg binnen het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg. Tot slot is zij mede-voorzitter van de werkgroep rond psychosociale zorg binnen ELPAT (Ethical, Legal and Psychosocial Aspects of organ Transplantation) en lid van de stuurgroep voor Europese Transplant paramedici (ETAHP) binnen het overkoepelende Europese orgaan ‘ESOT’.

Wij feliciteren professor Dobbels met haar nieuwe benoeming en danken professor Moons voor zijn enthousiasmerende inzet voor de opleiding verpleeg- en vroedkunde de voorbije vier jaar.

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium