Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Donderdag 1 oktober 2020

Nieuw curriculum master in de verpleegkunde en de vroedkunde van start!

De zorg voor patiënten wordt alsmaar complexer. Voorbeelden hiervan zijn de sterke stijging in multi-morbiditeit als gevolg van de vergrijzing van de bevolking of een ongezonde levensstijl, de snelle evoluties op vlak van wetenschappelijk onderzoek, de groeiende digitalisering van de gezondheidszorg, en de nood aan nieuwe zorgmodellen, waarin transmurale en interprofessionele zorg centraal staan. Hierdoor is er nood aan professionals met  geavanceerde zorgprofielen die autonoom complexe zorg kunnen bieden in nauwe samenwerking met andere zorgverleners, die wetenschappelijk onderbouwde zorginnovaties kunnen initiëren en implementeren en die collega’s kunnen ondersteunen in het bieden van op evidentie-gebaseerde zorg. In de literatuur zijn talrijke studies te vinden die de meerwaarde van deze geavanceerde zorgprofielen aantonen in een grote diversiteit aan settings, waaronder betere patiëntgerelateerde uitkomsten, een hogere patiëntentevredenheid, een kortere opnameduur, of een vermindering van de kosten.

Deze nood aan hoger opgeleide verpleegkundige profielen is ook de overheid niet ontgaan: op 22 april 2019 werd de titel van Verpleegkundig Specialist voor het eerst opgenomen in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, een belangrijke mijlpaal voor het verpleegkundig beroep. Om verpleegkundigen voldoende voor te bereiden op deze nieuwe rol van Verpleegkundig Specialist als “brug tussen wetenschap en praktijk” heeft de Masteropleiding in de Verpleegkunde en de Vroedkunde daarom beslist om vanaf academiejaar 2020-2021 een afstudeerrichting “Verpleegkundig Specialist” te organiseren.

Naast “Verpleegkundig Specialist” bieden we nog 2 andere afstudeerrichtingen aan. Hoewel de functie van “Vroedvrouw Specialist” nog niet formeel erkend is, zien we dat recent onderzoek de meerwaarde van master-opgeleide vroedvrouwen ondersteunt. Omdat goede zorg ook sterke managementvaardigheden vereist, mag een afstudeerrichting “Management in de Verpleeg- en Vroedkunde” uiteraard ook niet ontbreken.

Hoewel er inhoudelijke accenten in het curriculum worden gelegd in functie van de gekozen afstudeerrichting, stelt de masteropleiding in de verpleegkunde en de vroedkunde van KU Leuven volgende algemene competenties voorop:

-        Klinisch en professioneel leider en rolmodel in de professionalisering van het beroep
-        Initiator, coördinator en organisator van kwaliteitsvolle zorg
-        Klinisch expert, behandelaar en gezondheidsbevorderaar
-        Communicator, opleider en begeleider
-        Onderzoeker, innovator en implementator van evidence-based praktijkvoering
-        Bevorderaar van interprofessionele samenwerking

Volgende figuren geven de opbouw van het nieuwe curriculum voor zowel het schakelprogramma als het masterprogramma weer, en illustreren hoe bovengenoemde competenties worden vertaald in specifieke opleidingsonderdelen.

Wat keuzeopleidingsonderdelen betreft, kunnen studenten 8 studiepunten kiezen in functie van hun Disciplinary Future Self. Volgende opleidingsonderdelen worden als onderdeel van het curriculum aangeboden:

-        Ziekenhuishygiëne (5 SP)
-        Ziekenhuishygiëne: nosocomiale infecties (4 SP)
-        Ziekenhuishygiëne: wondmanagement (4 SP)
-        Gedragsveranderingsinterventies (4 SP)
-        Ouderenzorg (4 SP)

Daarnaast kunnen studenten kiezen uit universiteitsbrede opleidingsonderdelen of een ander opleidingsonderdeel uit het KU Leuven aanbod (dit laatste mits een door de opleidingscoördinator goedgekeurde motivatie).

Het programma heeft een aantal belangrijke troeven:

1)     De opleiding zet in op een combinatie van theorie en praktijk. Zo is er een belangrijk onderdeel “stage” in het masterjaar, en worden specifieke vaardigheden intensief getraind in de opleidingsonderdelen “Geavanceerde klinische vaardigheden”, “Specialistische vroedvrouwenzorg” of “Praktijkgerichte managementvaardigheden”. Ook in het schakelprogramma wordt er zoveel mogelijk ingezet op een combinatie van theorie en praktijk.

2)     Alle lessen zijn gepland op 2 lesdagen (met uitzondering van feedbacksessies of sommige keuzevakken), waardoor de combinatie studeren en werken mogelijk is. Werkstudenten spreiden de opleiding bij voorkeur over 4 jaar. Bijna alle lessen worden opgenomen, en de meeste vakken maken gebruik van blended learning, waarbij een combinatie van zelfstudie en hoorcolleges (face-to-face of digitaal) actief leren bij studenten maximaal stimuleert.

3)     Studenten kunnen tijdens de opleiding aanvullend het certificaat van verpleegkundig ziekenhygiënist behalen, een profiel waaraan veel nood is, zoals de recente Covid-crisis ook al heeft aangetoond. Ongeveer de helft van deze aanvullende opleiding van 19 studiepunten kan als onderdeel van het nieuwe curriculum worden gevolgd (i.e. 8 studiepunten als keuzevakken in het schakelprogramma). 

Een enthousiast docententeam staat in elk geval klaar om vanaf dit academiejaar het nieuwe curriculum uit te rollen!

Meer informatie over de nieuwe masteropleiding in de verpleegkunde en vroedkunde is terug te vinden via volgende link:

https://med.kuleuven.be/nl/studeren/opleidingen/master/verpleeg-en-vroedkunde/index.html

Het concrete studieprogramma met informatie over de inhoud van alle opleidingsonderdelen is terug te vinden via volgende linken:

Schakelprogramma:

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50311096.htm#activetab=diploma_omschrijving

Masterprogramma:

https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/n/CQ_50268885.htm#activetab=diploma_omschrijving

Aarzel niet om ons te contacteren indien je bijkomende informatie wenst!

Prof. Fabienne Dobbels, Programmadirecteur (Fabienne.Dobbels@kuleuven.be)
Mevr. Hei Demi, Opleidingscoördinator (hei.demin@kuleuven.be

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium