Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Woensdag 2 december 2020

Netwerk Leiderschapsontwikkeling in Zorg 2021

De ontwikkeling van leiderschap in de zorg is één van de speerpunten van het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde.
Meer dan 20 jaar geleden gaven we 30 gezondheidszorgorganisaties ondersteuning om in hun eigen instelling het Clinical Leadership Project (het CLP) uit te rollen.
De laatste jaren bestaat onze ondersteuning uit het ‘Netwerk voor Leiderschapsontwikkeling in Zorg’. In deze formule organiseren wij drie seminars per jaar, waarin wij een onderwerp m.b.t. leiderschap grondig toelichten, maar ook zorgen voor de concrete vertaalslag naar de praktijk. We zorgen telkens voor de nodige wetenschappelijke achtergrondliteratuur.
 
Ons programma voor 2021 ziet er als volgt uit: in februari gaan we van start met een seminar over Leiderschap in crisis management. Het tweede seminar zal focussen op de switch van verschillende stijlen van leiderschap (coachen vs. sturen); en het seminar in het najaar gaat over missie en visie in de organisatie.
 
Per seminar kan een organisatie drie deelnemers afvaardigen, te bepalen in relatie met de inhoud van het seminar. De bedoeling van ons initiatief is directieleden, vormingsverantwoordelijken te inspireren om met de opgedane inzichten in de eigen organisatie aan de slag te gaan.
 
Alle praktische informatie vindt u hier.
Wij hopen u kortelings in ons netwerk te mogen begroeten en u zo te helpen in het promoten van effectief leiderschap in de zorg.
Marc Verschueren | Ellen Vlaeyen

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium