Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Dinsdag 20 september 2022

Liesbet Van Bulck valt in de prijzen

ACCENTVV-medewerker Liesbet Van Bulck is in de prijzen gevallen. Ze won met haar onderzoek 'Ziekte-identiteit bij volwassenen met een aangeboren hartaandoening: longitudinale trajecten en verbanden met patiënt-gerapporteerde uitkomsten' de eerste prijs Magda Dierendonck, een prijs die de verwetenschappelijking van de verpleegkunde in Vlaanderen wil stimuleren en patiëntgeoriënteerd onderzoek bekroont waarvan de resultaten een bijdrage betekenen voor de verbetering van het verpleegkundig handelen.

Daarnaast won ze ook de Prijs voor de Transmurale Cardiale Zorg van de Viviane Conraadsstichting met haar project getiteld ‘Hervormen van de levenseindezorg van volwassenen met een aangeboren hartaandoening’.

Op het congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie in Barcelona won ze de prijs voor het beste abstract in de categorie ‘Volwassenen met aangeboren hartaandoeningen’.

Liesbet wordt begeleid door Prof. Philip Moons, Prof. Eva Goossens en Prof. Koen Luyckx.

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium