Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Donderdag 24 oktober 2019

Liesbet Van Bulck behaalt FWO aspirantschap

Liesbet Van Bulck heeft een persoonlijk aspirantschap van FWO ontvangen. Ze zal tijdens dit vierjarig mandaat focussen op de zorg aan levenseinde voor volwassenen met een aangeboren hartaandoening. Promotoren van het project zijn Prof. dr. Philip Moons, Dr. Eva Goossens en Prof. dr. Koen Luyckx.

 

Samenvatting project:

Er zijn aanwijzingen dat zorg aan het levenseinde voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen duur is en veel druk legt op het gezondheidszorgsysteem. Daarnaast sluit het niet aan bij de behoeften en voorkeuren van de patiënten. Bovendien is het aantal patiënten met aangeboren hartafwijkingen snel aan het toenemen. Daarom is belangrijk om de zorg die in het laatste levensjaar wordt gegeven te evalueren en om zorgmodellen te ontwikkelen zodat de toekomstige zorg voor deze patiënten beter georganiseerd kan worden.


Het voorgestelde doctoraatsproject zal daarom: (1) de omstandigheden van overlijden en trajecten naar de dood onderzoeken, hetgeen ons zal helpen om de zorgbehoeften bij het levenseinde te begrijpen; (2) zorg die tijdens het laatste levensjaar is gegeven evalueren, hetgeen ons informatie zal geven over de reële druk op het gezondheidszorgsysteem en de reële kosten; en (3) modellen ontwikkelen om de toekomstige grootte van de populatie te schatten en te bepalen welke hulpverleners en diensten we in de toekomst nodig zullen hebben om aan het levenseinde van patiënten met aangeboren hartafwijkingen zorg te kunnen geven die voldoet aan hun behoeften en voorkeuren.


Om deze doelstellingen te bereiken zullen twee studies uitgevoerd worden. Een eerste studie zal gebruik maken van grote datasets over patiënten met aangeboren hartafwijkingen die zijn overleden. Een tweede studie zal voorkeuren over het levenseinde bevragen bij volwassenen met aangeboren hartafwijkingen met behulp van vragenlijsten.

 

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium