Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Woensdag 17 juni 2020

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg: een multimethod analyse door dr. Kristien Scheepmans

Steeds meer mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven, waardoor zorgverleners toenemend worden geconfronteerd met kwetsbare oudere personen, die met cognitieve en/of functionele beperkingen thuis wonen. Tegelijk worden deze beperkingen geassocieerd met het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen.

Om inzicht te krijgen in het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg werden vier studies uitgevoerd: (1) een kwalitatieve exploratieve studie naar de ervaringen van Vlaamse thuisverpleegkundigen met het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen; (2) een cross-sectionele survey-studie om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen bij oudere patiënten met thuiszorg in kaart te brengen; (3) een secundaire data-analyse van de survey-studie om de risicofactoren te bepalen voor het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg; en (4) een systematische review om meer zicht te krijgen op het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de thuiszorg.

De resultaten van bovenvermelde studies hebben bijgedragen tot de ontwikkeling van een klinische praktijkrichtlijn over het gebruik van fysieke fixatie in de thuiszorg.

Een Nederlandstalige en Engelstalige samenvatting kan u hier vinden.

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium