Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Vrijdag 26 juni 2020

Geriatrisch co-management op hart-en vaatziekten voorkomt functionele achteruitgang en halveert het aantal complicaties

De meerderheid van de oudere patiënten op een afdeling hart- en vaatziekten heeft minstens één geriatrisch syndroom bij opname in het ziekenhuis. Meer dan de helft van deze patiënten zal een adverse event ontwikkelen tijdens hun verblijf. Interne geriatrische consultatieteams zijn geïmplementeerd in de standaardzorg om een advies te verlenen op vraag van een niet-geriatrische afdeling.

Het G-COACH project beoogde functionele achteruitgang in het ziekenhuis te voorkomen door middel van geriatrisch co-management. Oudere patiënten op de afdeling hart- en vaatziekten van het UZ Leuven werden van opname tot ontslag opgevolgd door het ‘Geriatrisch Support Team’ (GST). Bij opname op de afdeling werd systematisch een geriatrisch assessment uitgevoerd door een verpleegkundige van het GST. Vervolgens werd een interdisciplinair zorgplan opgesteld op basis van het individueel geriatrisch risicoprofiel. De hoofdcomponenten waren vroegtijdige revalidatie, een individueel oefenprogramma, vroegtijdige ontslagplanning en de implementatie van protocollen ter preventie van ‘geriatrische complicaties’. De verpleegkundige van het GST was dagelijks aanwezig om de implementatie van het zorgplan te ondersteunen. Bij het ontwikkelen van een geriatrische ‘complicatie’, bv. delirium, gedragsproblematiek, acute urine-incontinentie of retentie, werd de patiënt ook opgevolgd door een geriater. Deze gaf advies over de diagnostische en therapeutische handeling en voerde een medicatie review uit.

Het programma werd ontwikkeld in samenwerking met de hulpverleners van de participerende afdelingen. Er werd eerst een haalbaarheidsstudie (n=151) uitgevoerd. De patiënten en hulpverleners vonden het programma aanvaardbaar en haalbaar. De meeste protocollen werden correct uitgevoerd, maar slechts een derde van de patiënten was gemotiveerd om het individueel oefenprogramma uit te voeren. In een quasi-experimentele studie werd geriatrisch co-management (n=151) vergeleken met een geriatrische consultatie (n=158). Patiënten met co-management hadden minder (p<0.05) functionele achteruitgang (-18%), delirium (-13%), infecties (-10%) en obstipatie (-10%). De opnameduur en ziekenhuiskosten waren gelijk.

Het onderzoek concludeerde dat geriatrisch co-management resulteert in betere uitkomsten dan een geriatrische consultatie. Het onderzoeksteam adviseert om co-management op te nemen in het zorgprogramma voor de geriatrische patiënt.

Proefschrift Geriatric co-management on cardiac care units: program development, implementation and evaluation, KU Leuven, 2 juni 2020, 256 p. Bastiaan Van Grootven, prof. dr. Johan Flamaing (supervisor), prof. dr. Koen Milisen (cosupervisor), prof. dr. Mieke Deschodt (cosupervisor).

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium