Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Dinsdag 8 juni 2021

Engagementstage in COVID tijden”: Getuigenissen van studenten en werkgevers

Getuigenissen studenten: 

Door me als vrijwilliger in te zetten in het Vaccinatiecentrum te Peer, kan ik mijn steentje bijdragen aan de strijd tegen COVID-19. Als student vind ik het sociale contact en het vaccineren een meerwaarde in deze bijzondere periode. Hoe meer helpende handen, hoe sneller het leven terug zijn normale gang kan gaan. Hier kijk ik enorm naar uit!" (Ellen Plees, student Master in de Verpleeg- en Vroedkunde, KU Leuven) 

 

"Mijn collega’s bij het Agentschap Zorg en Gezondheid werken dag en nacht om naast de extra COVID-19 gerelateerde taken ook al ons reguliere werk bij te houden. Ondanks hun inspanningen wordt de achterstand groter en hoe langer deze crisis blijft duren, hoe zwaarder dit weegt op het team. De mogelijkheid voor mij om een engagementstage i.k.v. COVID-19 op te nemen ter vervanging van een keuzevak werd dan ook zeer positief onthaald. Dankzij deze engagementstage heb ik de mogelijkheid om meer COVID-19 taken binnen het team op te nemen, waardoor de werkdruk voor mijn collega's een beetje vermindert. Het geeft mij bovendien minder het gevoel dat ik hen in deze zware periode 'in de steek laat' omwille van de opleiding die ik volg.​" (Veerle Van Uytven, student Master in de Verpleeg- en Vroedkunde, KU Leuven) 

 

“Voor het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen is mijn hulp op de werkvloer in deze COVID-periode welgekomen. Als student tracht ik een nieuwe en frisse kijk op de bestaande zorg te bieden. Het ziekenhuis en de afdeling ondersteunen mij hierin. Bovendien onderhoud ik door dit engagement mijn verpleegkundige vakkennis en handelingen en kan ik nieuwe inzichten en kennis uit de masteropleiding in de verpleeg- en vroedkunde toepassen in de praktijk. Dit leidt tot een betere beheersing van de leerstof en een zekere voldoening voor mijzelf.”  (Arne Deckers, student Master in de Verpleeg- en Vroedkunde, KU Leuven) 

 

Getuigenissen werkgevers: 

 

“Deze crisis is overwonnen door een mix van professionele expertise, flexibiliteit en engagement. Dit geldt zonder twijfel ook voor de studenten Master Verpleegkunde en Vroedkunde. Hun bijdrage was maatschappelijk relevant en geapprecieerd en hield voor de student zelf ook nieuwe leerervaringen in die op zich heel relevant zijn voor hun verdere carrière. Ik som er een aantal op: snel reageren op nieuwe klinische vraagstukken, belang van interprofessionele samenwerking, gevoeligheid voor ethische dilemma’s, draagkracht versus veerkracht, realisme versus hoop... Wij hebben vanuit UZ Leuven dit aanbod omarmt en een plaats gegeven in onze strategie ‘samen grenzen verleggen’.” (Koen Balcaen, verpleegkundig directeur UZ Leuven)  

 

“Ons huis is goed gespaard gebleven van het virus. Dit is mede te danken aan de werkstudenten Joke en Lieselot die op het vlak van training en coaching van de collega’s meer dan hun steentje hebben bijgedragen. Uit naam van bewoners en collega’s: dankjewel!”. (WZC Sint-Margaretha Holsbeek) 

 

“Het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) KU Leuven heeft dankbaar gebruik gemaakt van dit zorgzaam initiatief. Naast de gekende druk op de algemene ziekenhuizen heeft de COVID-19 pandemie helaas ook een grote weerslag op de psychiatrische ziekenhuizen. Om niet aan kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare groep van patiënten in te boeten, is extra ondersteuning in de directe zorg door goed opgeleide verpleegkundigen erg welkom. Het is tevens een mooi engagement tot verdere verbinding en samenwerking tussen ons ziekenhuis en het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde.” (Annelies De Norre, verpleegkundig directeur UPC KU Leuven) 

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium