Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Vrijdag 30 oktober 2020

Doctoraat voor Fouke Ombelet

Op 28 oktober 2020 heeft Fouke Ombelet haar doctoraatsproefschrift 'Exploring classification systems and levels of care in relation to outcomes in adults with congenital heart disease’ met succes verdedigd, en werd haar de graad van Doctor in de Biomedische Wetenschappen toegekend.

Ten eerste analyseerde Fouke de performantie van verschillende classificatie-instrumenten in relatie tot hun vermogen om overlijden van patiënten met een aangeboren hartaandoening (AHA) te voorspellen. Ze observeerde hoe patiënten met complexere defecten en patiënten met een verminderde functionele status een verhoogd risico hadden op cardiaal en algemeen overlijden na 15 jaar. De tool met de beste performantie voor sterftevoorspelling was de Congenital Heart Disease Functional Index (CHDFI) in combinatie met de anatomische complexiteit, op de voet gevolgd door de Adult Congenital Heart Disease Anatomic and Physiological (ACHD-AP) classificatie, die beiden zowel anatomische als fysiologische elementen van de huidige toestand van de patiënt vastleggen en variabiliteit in de tijd toelaten.

Ten tweede heeft ze het huidige zorgniveau voor volwassen AHA-patiënten vastgesteld en geassocieerde factoren voor dit zorgniveau onderzocht. In een cohort van 10,459 patiënten kreeg een groot aantal van de patiënten geen reguliere opvolging bij een AHA-cardioloog. Mannen, patiënten zonder heelkundige voorgeschiedenis en patiënten met een syndroom waren geneigd om opvolging te krijgen op hogere zorgniveaus. Naarmate patiënten ouder werden, hadden ze een grotere kans om zorg te krijgen bij een cardioloog, maar minder kans dat deze cardioloog gespecialiseerd was in het management van volwassenen met een aangeboren hartaandoening.

Ten derde heeft ze het effect van zorgniveau op klinische uitkomsten en mortaliteit onderzocht. Patiënten die in opvolging waren in hogere zorgniveaus hadden een verlaagd risico op het ontwikkelen van te voorkomen complicaties, zoals coronaire ischemie en trombo-embolische incidenten. Patiënten met een hoog sterfterisico kregen vaker nazorg in hogere zorgniveaus in vergelijking met patiënten met een lager sterfterisico.

Fouke werd begeleid door professor Philip Moons, professor Eva Goossens, en professor Werner Budts.

We wensen Fouke proficiat met het behalen van haar doctoraat.

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium