Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Woensdag 17 juni 2020

De impact van COVID-19 op onderwijs en onderzoek

Impact van de COVID-19 pandemie op onderzoeksprojecten

De COVID-19 pandemie heeft ook een grote invloed op onderzoeksprojecten. Hieronder kan je lezen met welke uitdagingen onderzoekers worden geconfronteerd en hoe ze daarmee omgegaan.

Organisatie van de datacollectie

Doordat tijdens de COVID-19 pandemie de meeste ambulante bezoeken en niet-essentiële ingrepen werden uitgesteld, moest in veel onderzoeksprojecten de datacollectie tijdelijk worden stopgezet of moest er worden overgeschakeld naar alternatieve methoden om data te collecteren. Hierdoor zijn de tijdslijnen van de onderzoeksprojecten sterk beïnvloed. Bovendien heerst er onzekerheid bij onderzoekers, omdat de pandemie moeilijk te voorspellen is en het onduidelijk is wanneer de situatie terug volledig normaal zal zijn.

Interpretatie van de resultaten

Deze uitzonderlijke situatie kan ook bepaalde onderzoeksresultaten beïnvloeden. Uit onderzoek bij vorige pandemieën is gebleken dat uitkomsten zoals depressie en angst bij participanten vaker worden gerapporteerd tijdens een uitbraak. In sommige studies was dit dan ook een extra reden om de datacollectie te pauzeren of een extra studie op te zetten om de impact van de pandemie op de resultaten in kaart te brengen.

Internationale samenwerking

De pandemie houdt specifiek voor onderzoekers van internationale studies grote uitdagingen in, omdat de pandemie wereldwijd verschillende patronen en tijdslijnen volgt. Ze is begonnen in China, heeft zich verspreid over Oost-Azië, kwam vervolgens naar Europa en Noord-Amerika en is dan gearriveerd in Zuid-Amerika en Afrika. Bij een internationale samenwerking staan de onderzoekers dus nauw met elkaar in contact, zodat er steeds rekening kan worden gehouden met de lokale situatie van de betrokken centra.

Toekomstig onderzoek

Om begrijpelijke redenen, geven de meeste organisaties, financieringsinstellingen en ethische commissies momenteel voorrang aan studies die COVID-19 onderzoeken. Daardoor kan het voor onderzoekers moeilijker zijn om geld te vinden of om het protocol van een nieuwe studie goedgekeurd te krijgen bij de ethische commissie.

Dit bericht is gebaseerd op een editorial die recentelijk is verschenen in het European Journal of Cardiovascular Nursing getiteld “Impact of the COVID-19 pandemic on ongoing cardiovascular research projects: considerations and adaptations”. In deze editorial wordt de impact van de pandemie op twee cardiovasculaire onderzoeksprojecten beschreven. Medewerkers van AccentVV hebben meegewerkt aan het uitwerken van deze editorial. Lees de volledige editorial hier.

Het leven van een studentenvertegenwoordiger ten tijde van COVID-19 in een notendop 
door Goedele Belaen

Eenmaal per week heb ik samen met mijn mede-studentenvertegenwoordiger een vaste afspraak met de decaan. Dit overleg heeft tot doel om na te gaan of alles binnen de opleiding vlot verloopt. In het begin van de COVID-19-periode werden we ook vanuit de opleiding geregeld gecontacteerd en gevraagd om deel te nemen aan overlegmomenten om o.a. bezorgdheden van studenten aan te kaarten en de invloed van COVID-19 op de examens te bespreken. Op dat moment waren andere vergaderingen waarbij we de studenten vertegenwoordiger m.b.t. onderwijsgerichte zaken, zoals die van Faculteit Geneeskunde Overlegorgaan (FAGO), de studentenraad KU Leuven (Stura) en de Leuvense studentenkoepel (LOKO) tijdelijk geannuleerd. Ondertussen zijn deze vergaderingen opnieuw gestart.

Als studentenvertegenwoordiger kon ik de impact van COVID-19 op de opleiding op de voet volgen. Toen de masterstages in de zorginstellingen werden stopgezet, was dit voor veel studenten een teleurstelling en onzekere periode. Ik had het geluk dat ik door middel van goede afspraken en online contact met mijn stagemeester mijn masterstage, binnen de major ‘onderzoek’ van thuis uit kon verderzetten. Tijdens mijn stage kreeg ik de kans om een grootschalig internationaal onderzoek  mee te volgen. Ook voor dit onderzoek waren de gevolgen van COVID-19 duidelijk merkbaar. Zo werd de dataverzameling tijdelijk stopgezet en werden vergaderingen online gehouden.

De universiteiten schakelden over naar online onderwijs. Het was een hele uitdaging om mijn weg te vinden op Toledo en de werking van allerlei programma’s onder de knie te krijgen om zo de lessen te kunnen volgen. Nu zijn Zoom, Skype for Business en Webex geen onbekenden meer. Dagelijks probeer ik mijn lessen bij te houden, te werken aan mijn masterproef en mijn steentje bij te dragen voor groepswerken. Op vrijdag heb ik vaste lessen live via ZOOM en Skype hetgeen voor structuur zorgt binnen mijn week. ’s Avonds hou ik als ontspanning regelmatig Skypesessies met vrienden en mijn vriend om samen te E-aperitieven.

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium