Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Woensdag 3 april 2019

Bastiaan Van Grootven bekroond door College van Geriatrie

Bastiaan Van Grootven bekroond door het het College van Geriatrie met G-COACH als beste kwaliteitsverbeterende project.

Op 22 februari 2019 presenteerde FWO aspirant Bastiaan Van Grootven de resultaten van het G-COACH project – Geriatrisch CO-mAnagement voor Cardiologische patiënten in het ziekenHuis – op de Wintermeeting van de Belgische Vereniging voor Geriatrie en Gerontologie in Oostende. Het College Geriatrie erkent kwaliteitsverbeterende initiatieven die kaderen binnen het Zorgprogramma voor de Geriatrische Patiënt met een prijs ter waarde van 2500 euro.

Het G-COACH project kadert in het doctoraatsonderzoek van Bastiaan Van Grootven rond de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een geriatrisch co-management programma. Dit project wordt uitgevoerd onder supervisie van dr. Mieke Deschodt (KU Leuven, CHROMETA), prof. dr. Johan Flamaing (UZ Leuven, dienst geriatrie) en prof. dr. Koen Milisen (KU Leuven, AccentVV), en in nauwe samenwerking met de diensten hart- en vaatziekten en geriatrie van het UZ Leuven.

 

Het bekroonde onderzoek toonde aan dat de grote meerderheid van de oudere patiënten op een afdeling hart- en vaatziekten complexe geriatrische noden heeft. Tot op heden bestond er geen programma die voldoende effectief was om deze geriatrische noden te omkaderen. Het project introduceerde een doorgedreven samenwerking tussen de diensten hart- en vaatziekten en geriatrie waarbij beide teams samen de patiënt behandelen en opvolgen tijdens het verblijf in UZ Leuven. Door patiënten te ‘comanagen’ was er minder functionele achteruitgang, minder overlijdens, werd het aantal complicaties met de helft gereduceerd en konden patiënten gemiddeld gezien een dag vroeger naar huis.

 

Een van de grootste uitdagingen voor de gezondheidszorg is het groeiend aantal ouderen die worden gehospitaliseerd met complexe zorgnoden. De huidige zorgprogramma’s zijn onvoldoende in staat om aan deze noden tegemoet te komen waardoor patiënten complicaties ontwikkelen die voorkomen hadden kunnen worden. Daarom ontwikkelt het G-COACH team op dit moment een implementatieplan om dit innovatieve en succesvolle programma uit te breiden naar andere afdelingen en ziekenhuizen.

 

Voor meer informatie kan u terecht bij dr. Mieke Deschodt, mieke.deschodt@kuleuven.be of +32 16 37 76 92.

https://gbiomed.kuleuven.be/english/research/50000625/50000630/researchprojects/gcoach

 

Meer Nieuws

Aspirant doctoraatsbeurs Lisa Geyskens

AccentVV award 2021: laureaat bekend!