Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Donderdag 4 maart 2021

Award best clinical paper 2020 - Belgian Bone Club voor dr. Ellen Vlaeyen

De winnaar van de Best Clinical Paper van 2020 van de Belgian Bone Club is bekend! Proficiat aan onze collega dr. Ellen Vlaeyen met haar paper "Predicting falls in nursing homes: A prospective multicenter cohort study comparing fall history, staff clinical judgment, the CaHFRiS and the FRiCA".

Het doel van de studie was nagaan of valincidenten in Vlaamse woonzorgcentra kunnen worden voorspeld door de predictieve accuraatheid van verschillende screeningmethoden te evalueren en vergelijken. Hiervoor werd een prospectieve multicentrische cohortstudie opgezet in 15 woonzorgcentra waaraan 420 bewoners deelnamen. Valgeschiedenis, het klinisch oordeel van verpleegkundigen, zorgkundigen en kinesitherapeuten, de Care Home Falls Screen (CaHFRiS) en de Fall Risk Classification Algorithm (FRiCA) werden bij de start van de studie afgenomen, waarna valincidenten de daaropvolgende 6 maanden werden geregistreerd. De predictieve accuraatheid van deze screeningmethoden werd op 1, 3 en 6 maanden berekend.

Tijdens de 6 maanden follow-up, werden er 658 valincidenten geregistreerd en had 50.2% van de bewoners op zijn minst één valincident. Omdat de verschillende screeningmethoden in deze studie een onvoldoende predictieve accuraatheid hadden om valincidenten bij bewoners te kunnen voorspellen, kunnen er geen aanbevelingen worden gedaan voor het gebruik van welke screeningsmethode dan ook. Meer onderzoek naar het identificeren van bewoners met het hoogste valrisico in woonzorgcentra blijft cruciaal, aangezien deze bewoners het meeste baat hebben bij een multifactoriële evaluatie en daaropvolgende interventies op maat.

Het volledig artikel kan u hier lezen of gratis downloaden tot 24 maart op volgende link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1525861020305612?dgcid=coauthor.

Op 23 januari gaf Ellen Vlaeyen tijdens het Clinical Update Symposium 2021 een lezing waar de belangrijkste resultaten van dit artikel in worden samengevat.

 

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium