Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Dinsdag 20 september 2022

AccentVV award 2021: laureaat bekend!

Verpleegkundigen en vroedvrouwen moeten leergierig zijn en voortdurend in vraag stellen hetgeen vaststaand en verworven lijkt. In de KU Leuven opleiding master in de Verpleeg- en Vroedkunde wordt studenten aangeleerd steeds op zoek te gaan naar betere inzichten en naar een steeds beter begrijpen van de werkelijkheid van de zorg die zij aanbieden. De AccentVV award staat voor dit gedachtegoed en wil origineel en innoverend wetenschappelijk werk uitgevoerd in het kader van een masterproef verpleegkunde of vroedkunde aan onze opleiding bekronen.

Uit alle AccentVV masterproeven van het academiejaar 2020-2021 werd door een onafhankelijk jury van professoren en van managers en gezondheidswerkers uit het werkveld de beste masterproef geselecteerd. Naast eeuwige roem ontvangt de laureaat ook een cheque ter waarde van €300, uitgereikt door het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde.

 AccentVV award 2021 (€300)

Ziekte-identiteit in volwassenen met een aangeboren hartaandoening: de relatie met werk- en schoolgerelateerde aspecten

Student: Inwon Na

Promotor: Prof. dr. Philip Moons

Werkbegeleider: Liesbet Van Bulck

Achtergrond: Afwezigheid op werk of school bij patiënten met een chronische ziekte heeft belangrijke economische en maatschappelijke gevolgen. Er is beperkt onderzoek over de factoren die de afwezigheid op werk/school kunnen beïnvloeden. Een potentieel relevante factor is de ziekte-identiteit, de mate waarin een chronische aandoening is geïntegreerd in iemands identiteit. Daarom onderzocht de huidige studie de voorspellende waarde van ziekteidentiteit op de afwezigheid op werk/school bij volwassenen met een aangeboren hartaandoening (AHA). Daarnaast werden de associatie van de ziekte-identiteit met andere werk- en schoolgerelateerde aspecten ook onderzocht, i.e., het belang van werk/school in het zelfbeeld, en de tevredenheid met hoe de patiënten functioneerden op werk/school.

Methodologie: Deze monocentrische, cross-sectionele cohortstudie includeerde 252 patiënten met AHA die opgevolgd werden door een universitair ziekenhuis in België. De Illness Identity Questionnaire identificeerde de vier staten van de ziekte-identiteit, i.e., verwerping, acceptatie, overspoeling, en verrijking. De participanten rapporteerden ook of ze afwezig waren op werk/school de afgelopen 12 maanden, hoe belangrijk hun werk/school was in hun zelfbeeld, en hoe tevreden ze waren met hoe ze functioneerden op het werk of op school. Eenvoudige en multivariabele binaire logistische regressieanalyses werden uitgevoerd, gecorrigeerd voor geslacht, ziekte-complexiteit, opleidingsniveau, en beperking tijdens fysieke activiteiten.

Resultaten: Vijfendertig (16%) patiënten waren afwezig op het werk of op school door AHA en 149 (66%) patiënten waren afwezig door andere redenen. Patiënten die zich gedomineerd voelden door hun AHA (i.e., ziekte-identiteit ‘overspoeling’) waren vaker afwezig door redenen gerelateerd aan AHA. Er was geen associatie tussen ziekte-identiteit en de afwezigheid door andere redenen. In totaal vonden 177 (76%) patiënten hun werk/school belangrijk voor hun zelfbeeld, en 185 (80%) patiënten waren tevreden met hoe ze functioneerden op het werk of op school. De ziekte-identiteit ‘verrijking’ was geassocieerd met een hogere tevredenheid in de eenvoudige binaire logistische regressieanalyse, maar niet in de multivariabele analyse. Er was geen associatie tussen ziekte-identiteit en het belang van werk/school in zelfbeeld.

Conclusie: De ziekte-identiteit ‘overspoeling’ voorspelde de afwezigheid op werk/school door AHA gerelateerde redenen bij volwassenen met AHA. Verder onderzoek is nodig om dit resultaat te bevestigen bij een grotere steekproef en bij andere patiëntenpopulatie met een chronische aandoening.

Relevantie voor de praktijk: Als dit resultaat bevestigd kan worden in toekomstig onderzoek, heeft de ziekte-identiteit een potentieel als een doelwit voor interventies om de afwezigheid op het werk of op school te beïnvloeden.

De volledige masterproef kan bij de auteurs worden opgevraagd via 

 https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=32LIBIS_ALMA_DS71252808780001471&context=L&vid=KULeuven&lang=en_US&search_scope=ALL_CONTENT&tab=all_content_tab&lang=en_US

Het artikel werd gepubliceerd in de European Journal of Cardiovascular Nursing: https://academic.oup.com/eurjcn/article/21/5/491/6448256

Meer Nieuws

Maria Jose Mendieta

New study about delirium