Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Geschiedenis

Geschiedenis

In 1961 werd aan de KU Leuven een "Centrum voor Ziekenhuiswetenschap" opgericht als een onderdeel van de Faculteit Geneeskunde. Het Centrum bood vanaf toen, samen met de ULB, de eerste universitaire opleiding in ziekenhuisbeleid op het Europese vasteland. Tegelijkertijd werd gestart met de publicatie van een wetenschappelijk tijdschrift, Acta Hospitalia. Niet veel later, vanaf 1963, startte het Centrum met een programma voor permanente vorming. In 1964 startten, in opdracht van de overheid, de eerste onderzoeksprojecten. Twee jaar later werd daaraan maatschappelijk-wetenschappelijke dienstverlening toegevoegd. Het droeg vanaf de beginjaren in belangrijke mate bij tot de professionalisering van het gezondheidsbeleid en het management van zorgorganisaties in Vlaanderen.

Vanaf de jaren ’80 werd, in aansluiting met snelle inhoudelijke veranderingen in de zorg en de toenemende professionalisering van het verpleegkundig beroep in binnen en buitenland, geleidelijk een opleiding 'klinische verpleegkunde' gestart; de voorloper van de huidige Master in de Verpleeg- en Vroedkunde. Daarnaast kwam ook het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de verpleeg- en vroedkunde sterk tot bloei. Vanaf 1994 werd dit ook zichtbaar in een naamsverandering naar "Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap"– CZV en geleidelijk aan gingen de activiteiten rond verpleeg- en vroedkunde het grootste deel van de afdeling uitmaken.

In 2015 hield het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap op te bestaan. Medewerkers die vooral actief waren op het terrein van management en beleid van de gezondheidszorg gingen vanaf dit jaar deel uitmaken van een groter Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid. Alle medewerkers gericht op de verpleeg- en vroedkunde gingen vanaf september 2015 zelfstandig verder in het nieuwe Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde, een sterk team gericht op toonaangevend onderzoek en onderwijs, en dit ten dienste voor de best mogelijke zorgverlening voor elk individu.