Over AccentVV Ons team AccentVV Fonds Nieuwsbrieven Vacatures Contact Aanmelden EN

Annemarie Coolbrandt

Annemarie Coolbrandt is ziekenhuisverpleegkundige met een licentiaat in de verplegingswetenschappen. In 2005 startte ze als verpleegkundig specialist oncologie in UZ Leuven, een functie waarin streven naar kwaliteitsvolle verpleegkundige patiëntenzorg centraal staat en praktijkgericht verpleegkundig onderzoek dus niet weg te denken valt. Zij is tevens als extern medewerker verbonden aan AccentVV. Haar voornaamste onderzoeksgebieden zijn: zelfmanagementondersteuning van oncologische patiënten, supportieve zorg en management van nevenwerkingen van oncologische behandelingen, implementatie van PROMs in de oncologie en transmurale zorg en samenwerking in functie van oncologische patiënten en hun naasten. Haar doctoraatsproject (2011-2016) richtte zich op het ontwikkelen en evalueren van een patiëntgerichte verpleegkundige interventie om symptoomlast te verlichten tijdens chemotherapie.

 

publicaties: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Coolbrandt+A&cauthor_id=32360828

Annemarie Coolbrandt
Annemarie Coolbrandt