Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde

    (accentVV)

groepsfoto accentVV team
Prijs Juliette Vander Schueren

De Prijs Juliette Vander Schueren werd op vrijdag 13 mei werd in het kader van de dag van de verpleegkunde uitgereikt. De eerste prijs ging naar Lieve Goossens, Martine Jérôme, Els Van Der Mynsbrugge van het referentieteam intraveneuze katheterzorg voor hun project rond de implementatie van het heparine-vrij werken voor intraveneuze katheters in UZ Leuven.

Francqui leerstoel voor prof. dr. Fabienne Dobbels

Prof. dr. Fabienne Dobbels heeft een Francqui Leerstoel gekregen aan de Faculty of Health Sciences aan de UCL voor het academiejaar 2016-2017.

Elke universiteit mag jaarlijks een Belgisch hoogleraar voordragen voor deze leerstoel. De bedoeling is om een cyclus van voordrachten in te richten over het thema ‘therapietrouw’ en op die manier uitwisselingen tussen Belgische universiteiten aan te moedigen. De inauguratie zal plaatsvinden begin 2017.

Voor meer informatie over de Francqui Stichting http://www.francquifoundation.be/index.html

Journal of Nursing Scholarship: call for abstracts

Special issue: NEW MODELS OF CARE IN RESIDENTIAL LONG-TERM CARE

Manuscript due June 1, 2016

CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress